2020-2021-es tanév

Események az iskola életéből

Iskolai farsang

2021. február 13.

A szokásostól eltérően rendkívüli módon zajlott a farsang iskolánkban.

Osztálykeretben szórakoztak a diákok osztályfőnökeik vezetésével. Volt jelmez bemutató, játék, tánc, vetélkedő.

A szórakozás mellé sok-sok finomságot fogyaszthattak és különleges formában még tombolasorsoláson is próbára tehették szerencséjüket.

A szervezés mint minden évben, most is a nyolcadikosok feladata volt.

A rendkívüli helyzet miatt a szülők nem vehettek részt, de önzetlen segítséggel támogatták a ballagásra készülő osztályt.

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKI SEGÍTSÉGÉT!

A képre vagy ide kattintva további képek láthatók.

Házszentelés az iskolában

Békesség e háznak! És minden lakójának!

"Christus Mansionem Benedicat!"

"Krisztus áldja meg e hajlékot!"

"Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben."Kol 3, 12-15

További képek a képre vagy a ide kattintva érhetők el.

A szeretet gyertyáinak fénye

4. adventi gyertyagyújtás

A négy gyertya meséje

Az adventi koszorún négy gyertya égett. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit beszélgetnek. Azt mondta az első:

"Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni..."

És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második:

"Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem..."

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

"Én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám..." - ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:

"De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!" - és elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:

"Ne félj! Amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény!"

A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit.

Forrás: Veress Hajnalka Andrea

Az öröm gyertyáinak fénye

Harmadik gyertyagyújtás

Adventi hírnök, friss fenyőág,

Lobog már három gyertyaláng!

Múlnak az évek, életünk száll,

De utunk végén Jézus vár!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

Mikulás az iskolában

December 4-én, pénteken iskolánk minden osztályát meglátogatta a Mikulás. A gyermekek örömmel fogadták, énekekkel és versekkel köszöntötték. Boldogan vették át az ajándékba kapott édességeket.

Köszönjük az ünnep megvalósításához nyújtott segítséget a szülőknek és Nagy Imre diakónus atyának.

Az adventi koszorún az első mellett tündököl a második gyertya fénye is. A hit mellett a remény is fellobban bennünk, miközben egyre közelebb érünk Krisztus születésének ünnepéhez.

"Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr"

Az ünnepi hangulat további képei a fejezetcímre vagy a képre kattintva érhetők el.

Adventi versmondó verseny

További képek a szavalókról a képre vagy a címre kattintva láthatók.

Az Úr eljövetelét várjuk az adventi időszakban

Adventi hírnök, friss fenyőág.

Lobog az első gyertyaláng!

Karácsonyt várva lázban a föld,

Isteni gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Szépíró verseny

Keressük iskolánk legszebben író diákjait!

Eredmények


2. osztály: Nagy Zoltán, Szabó Zsolt, Samu Botond

3.osztály: Fehér Emma, Járvás Ketrin, Rimoczi Nimród

4. osztály: Nagy Lara, Imrei Vivien, Polgár Izabella

Felső tagozat: Berényi Benjámin, Varga Gréta, Komáromi KlaudiaMatematikaverseny

Iskolai forduló

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyének idei első fordulóján  vettek részt felsős diákjaink.

Szeptember végén minden osztály meglátogatta a nyáron átadott kisvasúti emlékhelyet.

VENI SANCTE


2020. szeptember 1-jén Veni Sancte (Szentlélek hívó) szentmisével kezdtük a tanévet. A szentmisét Gáspár István atya celebrálta. Az iskola egyházi kórusának éneke tette ünnepélyessé a szokásostól eltérő tanévnyitót. A résztvevő felsős diákokat és a megjelent vendégeket Nagy Imre diakónus atya és Vágó Béla igazgató úr köszöntötte.

Képes beszámoló itt.


Tantestületi lelkigyakorlat augusztus 27-28-án

Az iskola pedagógusai kétnapos lelkigyakorlaton vettek részt Nagy Imre diakónus atya vezetésével nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton augusztus utolsó napjaiban. Az útra Virág József polgármester úr is elkísérte a tanárokat. Köszönjük támogatását és a velünk töltött idejét.

Képes beszámoló itt.