Alkalmazottak

Vágó Béla

Igazgató

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Főtisztelendő dr. Lovassy Attila

Lelkivezető

Plébániai kormányzó

Harkai György Gyuláné

Igazgatóhelyettes

általános iskolai tanító

informatika szakkollégiummal

technika speciális kollégiummal

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Ádám Zoltán

Tanár, rendszergazda

matematika szakos tanár

testnevelés szakos tanár

röplabda szakedző

Godó Tivadar

Tanár

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen


Hagyó Zsófia

Tanító

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

GYES

Hajnalné Terjéki Dorottya

Tanár

általános iskolai tanító informatika műveltségterületen

főiskola: matematika szakos tanár

EU pályázatíró, projektvégrehajtó és pénzügyi menedzsment

Juhászné Csibra Ágnes

Tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen 

Kalmár-Serfőző Tímea

Tanító

okleveles általános iskolai tanító

GYES

Kardos János András

Tanár

testnevelés szakos általános iskolai tanár

földrajz szakos általános iskolai tanár

gyermek és iskolai könyvtáros

lövészetvezető

Kenderes László Gergely

Tanár

történelem alapszakos bölcsész

okleveles történelemtanár

okleveles némettanár

Kurucsó Ilus

Tanár

kémia szakos tanár

fizika szakos tanár

Miskóné Miklós Ilona

Tanító

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Názát Éva

Tanító

általános iskolai tanító

Pintérné Csabai Andrea

Tanár

német szakos általános iskolai tanár

orosz szakos általános iskolai tanár

Terjékiné Béres Beáta

Tanító

általános iskolai tanító

könyvtáros

részmunkaidős

Vágóné Nagy Emese

Tanár

történelem szakos középiskolai tanár

angol szakos nyelvtanár

orosz szakos általános iskolai tanár

történelem szakos általános iskolai tanár

Bali Mária

Tanító

általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal

részmunkaidős

Óraadók

Fenyvesi Mária

Tanár

közművelődés és történelem szakos általános iskolai tanár

népművészet ifjú mestere

képzőművészet terapeuta

okleveles biokertész

Holló Beáta

Tanár

biológia szakos tanár

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Horthy Csabáné

Könyvtáros

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

iskolai könyvtáros

Skorkáné Homoki Henriette

Tanár

okleveles ének-zene szakos általános iskolai tanár

okleveles történelem szakos tanár

gyógypedagógus logopédia szakirányon

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Gergely Gábor

Tanár

hittanár (katekéta)

Gáll Károly

református lelkész


Nevelő és oktató munkát segítők

Kuruczné Németh Nóra

Iskolatitkár

gazdálkodási szakos közgazdász

Sindáné Hatvani Edit

Gazdasági vezető


Ritz Lászlóné

Hivatalsegéd


Sas Lászlóné

Hivatalsegéd

Járvás Annamária

Konyhalány


Kurucz Tünde

Konyhalány


Virág József

buszsofőr/fűtő/karbantartó