Alkalmazottak

Vágó Béla

Igazgató

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

történelem szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Harkai György Gyuláné

Igazgatóhelyettes

általános iskolai tanító

informatika szakkollégiummal

technika speciális kollégiummal

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Ádám Zoltán

Tanár, rendszergazda

matematika szakos tanár

testnevelés szakos tanár

röplabda szakedző

Godó Tivadar

Tanár

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen


Harangozó Zsófia

Tanító

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen


Hajnalné Terjéki Dorottya

Tanár

általános iskolai tanító informatika műveltségterületen

főiskola: matematika szakos tanár

okleveles matematikatanár

szakvizsgázott pedagógus gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen

EU pályázatíró, projektvégrehajtó és pénzügyi menedzsment

Juhászné Csibra Ágnes

Tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen 

Kalmár-Serfőző Tímea

Tanító

okleveles általános iskolai tanító

GYES

Kardos János András

Tanár

testnevelés szakos általános iskolai tanár

földrajz szakos általános iskolai tanár

gyermek és iskolai könyvtáros

lövészetvezető

Kenderes László Gergely

Tanár

történelem alapszakos bölcsész

okleveles történelemtanár

okleveles némettanár

szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető szakon

Kurucsó Ilus

Tanár

kémia szakos tanár

fizika szakos tanár

részmunkaidős

Miskóné Miklós Ilona

Tanító, iskolai könyvtáros

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Názát Éva

Tanító

általános iskolai tanító

Terjékiné Béres Beáta

Tanító

általános iskolai tanító

könyvtáros

Vágóné Nagy Emese

Tanár

történelem szakos középiskolai tanár

angol szakos nyelvtanár

orosz szakos általános iskolai tanár

történelem szakos általános iskolai tanár

Polyák Terézia Petra

Tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen

részmunkaidős

Nagy Gabriella

Tanító

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen


Miskó Márta

Tanító


Óraadók

Fenyvesi Mária

Tanár

közművelődés és történelem szakos általános iskolai tanár

népművészet ifjú mestere

képzőművészet terapeuta

okleveles biokertész

Holló Beáta

Tanár

biológia szakos tanár

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Skorkáné Homoki Henriette

Tanár

okleveles ének-zene szakos általános iskolai tanár

okleveles történelem szakos tanár

gyógypedagógus logopédia szakirányon

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezetői szakon

Tüdős Lajosné

Gyógypedagógus

Nagy Imréné

Középiskolai tanár

hittanár 

gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó

Gáll Károly

Református lelkész


JÓ PÁSZTOR TAGÓVODA


Pusztainé Lázár Ágnes

Óvodapedagógus

tagintézmény vezető

szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

Bíró Balázs Gáborné

Óvodapedagógus

Síposné Zákány Mónika Veronika

Óvodapedagógus

szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus

Tóth  Lászlóné

Óvodapedagógus

Váradiné Fekete Melinda

Pedagógiai asszisztens

Nagyné Szombati Zsófia

Dajka

Polgárné Nagy Szilvia

Dajka

Nevelő és oktató munkát segítők

Kuruczné Németh Nóra

Iskolatitkár

gazdálkodási szakos közgazdász

Sindáné Hatvani Edit

Gazdasági vezető


Mészárosné Ikladi Beatrix

Hivatalsegéd


Ritz Evelin

Hivatalsegéd

Járvás Annamária

Konyhalány


Seresné Polyhos Szilvia

Hivatalsegéd


Kocsis Viktor

Buszsofőr/fűtő/karbantartó