DIÁKÖNKORMÁNYZAT

2021-2022-es tanév  programjai

Godó TivadarMég 3 hely van a sasközpont látogatása az iskola buszon. Szeretettel várjuk a jelentkezőket.

2022.06.16. Csütörtök este 19 óra 

Madách Színház: Aranyoskám 

Még 10 hely van a buszon, aki szeretne jönni jelentkezzen Ica néninél vagy Tivadar bácsinál. 

Kedves Szülők! 

Még mindig lehet jelentkezni a Szolnok Malomszögi kirándulásra, ami 2010.09.24-én lesz. A kirándulás bekerülési költsége 600 Ft, amely magába foglalja az utazást és a biztosítást. A Sasközpont látogatására is van még 4 hely a buszon, ez 2500 Ft és 2021.10. 25-én lesz az őszi szünet első napján. Akinek van kedve csatlakozni, várjuk szeretettel. 2021.11.12. péntek este a Madách Színházban nézzük meg a Macskák c. előadást. Az előadásra a jegy 5000 Ft. Az utazás 1200, amit majd novemberben kell csak fizetni utazás előtt. A buszon a hely korlátozott, jelentkezni a szabad helyekre lehet a pénz befizetésével. Tudom az 5000 Ft nem kevés (de higgyék el színházi berkekben nem is sok), de akinek módja és lehetősége van, csatlakozzon. Az iskola a Pesti színházlátogatással olyan programot biztosít a gyerekek számára, amit kevés vidéki iskola tehet meg. Nem beszélve a színház azon értekéről, hogy a gyereke olyan értelmes kikapcsolódást biztosít, amely egész felnőtt élete folyamán elkísérheti. 

 Köszönettel: A DÖK


2019-2020-as tanév őszi programjai

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató bízza meg. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diáktanács elnöke és a segítő tanár beszámol a diákönkormányzat éves tevékenységéről, és a rendelkezésre álló anyagi és egyéb eszközök felhasználásáról. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzatot segítő nevelő kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.

Hasznosanyag gyűjtés eredménye osztályonként 2018 ősz