ISKOLABUSZ

Tisztelt Szülők!

Az iskolabusz menetrendjének változtatási jogát fenntartjuk.

Változtatás esetén az érintetteket tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy amennyiben a gyermek nem tud a busszal utazni, jelezze indulási idő előtt a buszsofőrnek!

Kocsis Viktor buszsofőr +36/30/165-2002

ISKOLABUSZ MENETREND 2023. szeptember  1-JÉTŐL

REGGELI MENETREND

ÁLLOMÁS                                       INDULÁS

TISZAVÁRKONY-SZŐLŐ               07.00

JÁSZKARAJENŐ TÜZÉP               07.05

JÁSZKARAJENŐ PLÉBÁNIA         07.10

 TISZAKÉCSKE                                07.30

TISZAJENŐ ISKOLA                       07.50

DÉLUTÁNI MENETREND

ÁLLOMÁS                                       INDULÁS

TISZAJENŐ ISKOLA                    15.50

TISZAVÁRKONY-SZŐLŐ              16.05

JÁSZKARAJENŐ PLÉBÁNIA        16.10

JÁSZKARAJENŐ TÜZÉP              16.15

 TISZAKÉCSKE                              16.30


Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Iskolabusz Biztonsági Szabályzata

A közúti közlekedés mindenkor veszélyeket hordoz magában, gyerekek szállítása így még nagyobb felelősséget vár el a gyerekszállítást végző szolgáltatótól. A biztonságos közlekedés érdekében az alábbiakban felsorolt biztonsági előírások mindenkori betartását és betartatását várjuk el magunktól és minden ügyfelünktől:

- Fel és leszálláskor az utazó saját biztonsága érdekében köteles betartani a buszvezető és (vagy) a kísérő tanár utasításait.

- Az utazás teljes ideje alatt a gyerekeknek a biztonsági öv használata mindenkor kötelező, azt kikapcsolni tilos és veszélyes!

- A buszokon a gyerekek kötelesek fegyelmezetten viselkedni, az ülésekből menet közben felállni TILOS!

- A buszon az utazás ideje alatt a gyerekek a szájukba ne tegyenek semmit (rágó, cukor), mert fulladásveszélyt okoz!

- A buszon enni és inni TILOS!

- A buszra veszélyes, személyi sérüléseket okozó tárgyakat és eszközöket felvinni TILOS!

- A buszon hang és kép rögzítése TILOS!

- A buszokat bármilyen tevékenységgel megrongálni TILOS!

A Szabályzat be nem tartása, a buszról való letiltással jár!!!

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

magára nézve kötelezőnek tartja, hogy:

Az iskolabusz szabályzatáról megfelelő módon tájékoztatja a mindenkor érintett feleket (szülők, tanárok, óvónők, gyerekek stb.).

Továbbá:

 • az otthon és az iskola közötti szállítás ideje alatt felelősséget vállal a buszon szállított gyerekekért
 • mindenkor a közlekedési szabályoknak megfelelően, a megengedett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedik
 • az autóbusz megfelelő műszaki állapotban legyen és az előírt felszereltséggel rendelkezzen
 • az autóbusz állapotát, felszereltségét folyamatosan ellenőrzi
 • az autóbusz üléseit biztonsági övvel látja el, melyek állapotát folyamatosan ellenőrzi
 • folyamatos kapcsolattartási lehetőséget biztosít az utazás teljes ideje alatt a szolgáltatás koordinátorával
 • mindenkor tájékoztatja az iskolát és a szülőt, illetőleg az általa megadott kontaktszemélyt, amennyiben a gyerek iskolába illetve hazaérkezésének megállapodás szerinti időpontjában változás állna be
 • a buszon csak és kizárólag ellenőrzött hang- és képanyagot használ.

A Szülő vállalja, hogy:

 • gyermekével ismerteti a rá vonatkozó szabályokat és azok betartásában közreműködik
 • mindenkor időben értesíti a koordinátort, amennyiben a gyermeke szállítására vonatkozó időpontokban, illetve helyszínekben változás állna be
 • megadja a gyerek indulási és érkezési idejében elérhető kapcsolattartó. kontaktszemély nevét és telefonszámát, és a kontaktszemély minden esetben elérhető
 • A Szülő anyagi felelősséggel tartozik abban az esetben, amennyiben gyermeke a buszban bármilyen kárt okoz!

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda a buszokon hagyott csomagokért, értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda a gyerekek szállítását rendkívüli esetekben (szélsőséges időjárás, járhatatlan utak), a gyerekek biztonságát illetve bármilyen közúti közlekedést veszélyeztető esemény idején NEM vállalja!

Az autóbusz biztonsági szabályainak tudomásul vételét a tájékoztatást követően az érintett felek aláírásukkal kell igazolják!