AKTUÁLIS

A Katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei "Tartós szeretet 2021" címmel 2021. március 8. és 17. között országos gyűjtés keretében várják a tartós élelmiszer adományokat, amelyekkel a legrászorultabb családokat a húsvéti ünnepen tudják, tudjuk támogatni.


Tisztelt Szülők!

 • 12. 07-én (hétfőn) a napközisek 15.00-kor indulnak haza.
 • 12. 12-én (szombaton) tanítási szünet. Iskolánkban nem munkanap, 2021. február 23-án (szombaton) dolgozzuk le.
 • 12. 18-án (pénteken) rövidített nap. A gyermekek 11 óra körül indulnak haza. (Bővebb tájékoztatást később küldünk.)

A téli szünet időpontja:

 • Utolsó tanítási nap: 12. 18. (péntek)
 • Első tanítási nap: 2021. 01. 04. (hétfő)

Tiszajenő, 2020.12. 01.

                                      Vágó Béla igazgatóTisztelt Szülők!

Intézményünk 4. osztályában 1 gyermek pozitív koronavírus-tesztet produkált, ezért az osztály tanulói 2020. november 18 - ig (szerda) éjfélig hatósági karanténba kerültek. Az intézkedés a többi évfolyamot nem érinti.

Vágó Béla intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Intézményünk 5. osztályában 1 gyermek pozitív koronavírus-tesztet produkált, ezért az osztály tanulói 2020. november 14 - ig  (szombat) éjfélig hatósági karanténba kerültek. Az intézkedés a többi évfolyamot nem érinti.

                                                    Vágó Béla intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Térítési díj befizetés módjáról információ ITT érhető el.

Közlemény

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (tanulói, pedagógusai, és szülői) SZÁMÁRA

 1. Iskolánkat kizárólag egészséges, a betegség tüneteit nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  A szülő, ha gyermekénél tüneteket észlel, gondoskodjon orvosi vizsgálatról!
 2. Abban az esetben, ha a gyermeknek karantén-kötelezettsége van, jelezzék az osztályfőnöknek. Az ilyen hiányzást igazoltnak tekintjük. Intézményünkben a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
  Iskolabuszon csak az a tanuló utazhat, aki szájmaszkot visel.
 3. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a másfél méteres védőtávolság.
 4. A testnevelés órákat az időjárás függvényében igyekszünk a szabad téren megtartani.
 5. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.
 6. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, tanórák előtt minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse kezét!
 7. Kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak a tanulók és az iskola alkalmazottai.
 8. A helyiségekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk.
  Nagy figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
  A klíma berendezések használatát mellőzzük.
 9. Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
 10. A tanulók étkezéskor és tanórákon állandósított ülésrend szerint foglalnak helyet.
 11. Az iskola-egészségügyi ellátás (védőnő, iskolaorvos) a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik.
 12. Azt a személyt (gyerek, felnőtt), akinél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaorvost, gondviselőt.
 13. A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 14. Szülő a gyermekét az iskola bejáratáig (kerítés) kísérheti. Szülő az iskola épületébe csak nagyon indokolt és előre egyeztetett időpont alapján léphet be.
 15. Az iskolai rendezvényeket szabad téren, vagy kisebb létszámú csoportokban, zárt térben szervezzük meg.

Ez az eljárásrend módosításig vagy visszavonásig érvényes.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 1-jétől a kialakult járványhelyzetre tekintettel 2 - 8. osztályig szülő az iskola kerítéséig kísérheti gyermekét. Az 1. osztályos szülők szeptember 11-ig a B épület bejáratáig kísérhetik gyermeküket.

Iskolánkban a központi intézkedési tervnek megfelelően járunk el. (Például alsós és felsős tanulók lehetőség szerinti elkülönítése, másfél méteres távolság tartása, étkezés időbeli széthúzása.) Szájmaszk használata egyelőre nem kötelező.

A korábban jelzett tanévnyitó szentmise a tornatermünkben zártkörű lesz.

Iskolánk több pontján kézfertőtlenítőket helyezünk ki.

A szülői értekezletekről és a járványügyi készenlét idején alkalmazandó helyi eljárásrendről augusztus 31-én adunk ki közleményt.

A szünidő hátralevő részére tartalmas pihenést kívánok!

Tiszajenő, 2020. augusztus 26.

Vágó Béla igazgató

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Szeretettel tájékoztatok minden érintettet az alábbiakról:

tankönyvosztás időpontjai

 • 2020. augusztus 27. (csütörtök) 9-11 óráig
 • 2020. augusztus 28. (péntek) 15-17 óráig.

Helyszín: az általános iskola ebédlője

Az elmúlt tanév során használt tankönyvek továbbra is maradjanak a diákoknál.

Iskolánkban a tanítás kezdete 2020. szeptember 1-je 8.00 óra.

Ezen a napon az iskola tornatermében tartjuk 10.00 órai kezdettel a Veni Sancte-t (tanévnyitó szentmise). Kérjük, hogy mindenki ünnepi öltözetben jelenjen meg!

 • Az első tanítási napon szükséges felszerelésről (taneszközök) az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
 • Étkezést a beadott igényeknek megfelelően biztosítunk.
 • Az iskolabusz az új tanévben is szállítja a bejáró diákjainkat. Az iskolabusz menetrendjéről honlapunkon adunk tájékoztatást.

A szünidő hátralevő részére jó egészséget és tartalmas időtöltést kívánok!

Tiszajenő, 2020. augusztus 18.

Vágó Béla igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 1-jétől a kialakult járványhelyzetre tekintettel 2.-8. osztályig szülő az iskola kerítéséig kísérheti gyermekét. Az 1. osztályos szülők szeptember 11-ig a B épület bejáratáig kísérhetik gyermeküket.

Iskolánkban a központi intézkedési tervnek megfelelően járunk el. (Például alsós és felsős tanulók lehetőség szerinti elkülönítése, másfél méteres távolság tartása, étkezés időbeli széthúzása.) Szájmaszk használata egyelőre nem kötelező.

A korábban jelzett tanévnyitó szentmise a tornatermünkben zártkörű lesz.

Iskolánk több pontján kézfertőtlenítőket helyezünk ki.

A szülői értekezletekről és a járványügyi készenlét idején alkalmazandó helyi eljárásrendről augusztus 31-én adunk ki közleményt.

Tájékoztató

Tisztelt Szülő!

Az idei tanév lezárásával kapcsolatban néhány információt szeretnék megosztani az alábbiakban.

TOVÁBBI ISKOLAI MUNKAREND

 • A tantermen kívüli, digitális munkarend tanév végéig érvényben marad.
 • A tanév 2020. június 15-én ér véget.
 • 2020. június 2-tól 15-éig megszervezzük igény szerint a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozását:
 • forma: kis csoportokban munka (max.: 8 fő osztályonként), illetve egyéni felkészítések;
 • cél:
 • az elmúlt hónapokban megszerzett tudás megerősítése - pl. különösen fontos lehet ez alsó tagozaton,
 • az esetleg lemaradó tanulók felzárkóztatása - pl. akik nehezebben kapcsolódtak be a digitális oktatásba.
 • 2020. június 16-tól 26-áig megszervezzük igény szerint a gyermekek felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

TANÉV ZÁRÁSA

 • A hagyományos ballagásokat, tanévzáró ünnepségeket nem lehet megszervezni idén,
 • a hagyományostól eltérő módon, kisebb csoportokban / osztályonként meg lehet szervezni a bizonyítványok átadását.

GYERMEKÉTKEZTETÉS

 • Az iskolánkban 2020. június 2-15-éig az intézményi gyermekétkeztetést a szokásos módon biztosítjuk, azon gyermekek számára, akik igénybe veszik az oktatási célú találkozást. (A digitális munkarendben maradók az eddigi rend szerint kapják az ebédet.)
 • Az iskolánkban 2020. június 16-26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a szokásos módon biztosítjuk, azon gyermekek számára, akik igénybe veszik a gyermekfelügyeletet.
 • 2020. június 16-26-áig az étkezést a községi önkormányzat biztosítja, azon hátrányos helyzetű gyermekek számára, akik nem igénylik az iskolai gyermekfelügyeletet.

A mellékelt kérdőívet szíveskedjenek 2020. 05. 27-éig 09. 00 óráig kitölteni!

https://forms.gle/4XKHXgA3JK9jVcrg8

Megköszönve eddigi együttműködésüket további sikeres tanulást kívánok!

Tisztelettel: Vágó Béla igazgató


Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok!


Üdvözöllek Benneteket a "HISZEK NEKED" egyesület részéről!

Mi vagyunk azok a pszichológusok és művészet terapeuták, akik már 2017 áprilisától jelen vagyunk az iskoláitokban, ahol a diákok önismereti tréningjeit szervezzük és bonyolítjuk, pedagógus és szülői konzultációkat, illetve pedagógus tréningeket vagy pedagógus akkreditált továbbképzést tartunk.

Nehéz idők járnak, de mi most is szeretettel gondolunk Rátok, és felkészültünk arra, hogy a jelen krízishelyzet idején segíthessünk Nektek. Diákoknak, Pedagógusoknak, Szülőknek!

Elhisszük, hogy most különösen nehéz Nektek. Hívjatok, hogy segíthessünk!

Szeretettel, Bíró Délia, a HISZEK NEKED EGYESÜLET elnöke és munkatársai.

Az intézményeket elosztottuk a szakemberek között, hogy minél hatékonyabban működhessen ez a segítség, az intézményhez kijelölt szakembert keressétek.

Bíró Délia, pszichológus: Vecsés (ált. isk+gim), Tiszajenő(óvoda+ált. isk), Pécel(óvoda+ált isk), Nagykőrös óvoda, Egyházasgerge

06 30/778/1271

KÖZLEMÉNY

Kedves Szülők és Diákok!

A tavaszi szünet 2020. április 9 - 14-ig tart. Ez alatt az idő alatt az online oktatás szünetel. Kérünk mindenkit, használja ki ezt az időt pihenésre, feltöltődésre. Lelkiekben készüljön húsvétra, egyházunk legnagyobb ünnepére.

A tavaszi szünet ideje alatt iskolánknak nem áll módjában az étkezést biztosítani.

Amennyiben a rendkívüli helyzet fennmarad, április 15-én folytatódik az online oktatás.

Áldott húsvétot kíván a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tantestülete!


Tisztelt Szülők!

A március havi térítési díjak befizetésének módjáról hamarosan mindenki e-mailben kap tájékoztatást arra az e-mail címre, amit a legutolsó online kérdőív kitöltésekor megadott!


Tisztelt Szülők!

Az alábbi linken elérhető kérdőívet legyenek szívesek kitölteni legkésőbb március 27. (péntek ) 12.00 óráig.

Kérdőív a linkre kattintva érhető el: https://forms.gle/1GLnRjcWCzBkjVPL8

Köszönöm együttműködésüket!

Vágó Béla igazgató

Közlemény

Tisztelt Szülő!

A járványos helyzetre való tekintettel a mai napon felmérjük, hogy különösen indokolt esetben kéri-e a szülő gyermeke kiscsoportos felügyeletét. (Ez csak felügyeletet jelent, nem oktatást.)

Felhívom szíves figyelmét az Országos Operatív Törzs iránymutatására: "Ne menjen senki olyan helyre, ahol sokan vannak egyszerre!"

A találkozások kerülésével csökkenthető a COVID-19 vírus terjedése.

Tiszajenő speciális helyzete is mérlegelendő!

Mindezek szem előtt tartásával hozza meg felelős döntését gyermekével kapcsolatban!

A nyilatkozatot kérjük mielőbb kitölteni, legkésőbb március 20-án 8 óráig.

A nyilatkozat ezen a linken érhető el: https://forms.gle/HvUbY8D1Jm3wxJZT6

Tiszajenő, 2020. március 19. 11.00

Köszönettel: Vágó Béla igazgató


Közlemény

Tisztelt Szülők!

Abban kérjük az Önök segítségét (2-8. osztályig), hogy akik idáig nem készítettek gyermekenként külön-külön névre szóló g-mail címet, legyenek szívesek juttassák el az osztályfőnököknek.

Többnyire olyan oktatási felületet (google classroom) használunk, amely csak gmail-es fiókot fogad el.

Köszönjük az együttműködést!

Tiszajenő 2020.03.18. 13:30

Vágó Béla

igazgató


Közlemény

Tisztelt Szülők!

A hét további napjain is folytatódik a távoktatás az F2 rendszerben.

Kérjük, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányi munkáját!

"Jó lenne bekapcsolni a természetes otthoni környezetet a tanulásba. Nyilván nem kötelezően, de a lehetőséget megadva lehetne biztatni a házi munkában való részvételre a gyerekeket. Nem a portörlésre gondolok, hanem olyan tevékenységekre, mint főzés-sütésben való részvétel, kerti munka, barkácsolás, szerelés, biciklijavítás, kötés-horgolás alapjainak elsajátítása, gombfelvarrás, netalán foltozás, hímzés, festés, mázolás, metszés, ablakmosás, stb. Igazi élménypedagógiai lehetőség! Tevékenységbe ágyazott tanulás! Ezt osztályteremben úgysem lehet! Minden árvíznek van értékes hozadéka is. Most megtanulhatjuk, hogy a nehézség lehet ajándék, egy új kezdete. Most lehetne az életet tanulni, a természetet felfedezni és minden kutatás szerint mindez egyértelműen fejleszti az idegrendszert, a gondolkodást, a problémamegoldást, a különböző típusú intelligenciát." (Dr. Csáki Tibor EKIF főigazgató)

Köszönjük az együttműködést!

Tiszajenő 2020. 03. 17. 15:00

Vágó Béla igazgató


KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ezen a héten a közismereti tárgyak órarendi időpontja nem változik.

Figyelem! Az F2 sajátossága, hogy csak az F2-ben rögzített tanóra befejezésének időpontja után enged a rendszer információrögzítést a pedagógusok számára.

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A kapcsolattartás formái: honlap, e-napló (F2), e-mail, zárt csoport (2-3. osztály), indokolt esetben telefon (08.00-17.00).

Tanított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, jövő héttől a német nyelv is (3-4. osztály).

Az ellenőrzés, számonkérés módja:

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek munkáit fotózzák le, és naponta küldjék el a tanító néniknek!

Az iskolában hagyott felszereléseket 03. 17-én (kedden) 09.00-10.00-ig lehet átvenni az iskola bejáratánál.

A telefonon egyeztetett újságtartozásokat szintén ebben az időtartamban kell rendezni.

FELSŐ TAGOZATOS TANULÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A kapcsolattartás formái: honlap, e-napló (F2), e-mail, zárt csoport, indokolt esetben telefon (08.00-17.00).

Az órarendi órák közül csak a közismereti órákhoz adunk instrukciókat (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, földrajz, kémia, fizika, biológia, német nyelv, angol nyelv). Az információk, feladatok az e-napló (F2) rendszerében érhetők el 03. 17-18-án (hétfőn és kedden).

A 6. osztályosok a magyar füzeteiket 03. 17-én (kedden) 09.00-10.00-ig vehetik át az iskola bejáratánál.

Tiszajenő. 2020. 03. 16. 13.45

Vágó Béla igazgató


Közlemény

Tisztelt Szülők!

A távoktatással kapcsolatban a tantestület ma 8 órától ülésezik. Az ütemterv és új órarend, valamint a tananyag mennyiségének kidolgozása után közleményt jelentetünk meg honlapunkon a nap folyamán a továbbiakról.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tiszajenő, 2020. 03. 16. 7.00 óra

Vágó Béla igazgató


FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

A Miniszterelnök Úr tegnap esti (március 13.) bejelentése alapján hétfőtől (március 16.) új munkarend lesz az iskolákban, így a mi iskolánkban is.

A tanulók nem mehetnek be az épületekbe.

A tananyagot részben digitális támogatással otthon kell elsajátítaniuk. Ennek részleteiről akkor adunk tájékoztatást, amikor megkapjuk a központi módszertani iránymutatást. ,,A szülők szervezzék meg rotációban [váltakozva] a gyermekek kiscsoportos felügyeletét!" - javasolja az államtitkár.

Az óvoda is, hasonlóan az iskolához, zárva tart március 16-tól.

Ennek célja a vírus továbbterjedésének megakadályozása.

Az étkezést azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítja a tiszajenői konyha, akiknek napközbeni ellátását a szülők nem tudják megoldani. Az ebédért az óvodában lévő konyhához kell menni. A helyzet óráról órára változik. Kérjük, kísérjék figyelemmel a híradásokat és tájékozódjanak intézményünk honlapjáról! Az osztályokkal kapcsolatban az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. Az óvodáról az óvodavezető ad információt. A járvány egyre inkább kiterjedt, ezért mindenkitől együttműködést, felelősségteljes viselkedést kérünk!

Jó egészséget kívánunk! Különös gonddal vigyázzanak szeretteikre!

Köszönjük: intézményvezetés