Események az iskola életéből

2023-2024-es tanév

Az iskolában és a falain kívül történt eseményekről ezen az oldalon találnak képes beszámolókat.


Évforduló

100. éve folyik tanítás iskolánkban. A jeles évfordulóról való megemlékezésre névadónk ünnepén, a "Szent Jobb átvitelének" emléknapján került sor. Tanulóink és az iskola dolgozói lelkesen készültek a nagy ünnepre. A tanév során kezdtünk gyűjteni az iskolatörténeti kiállításhoz tárgyi emlékeket, fotókat.

Megtisztelte eseményeinket személyes jelenlétével és köszöntőjével Puskás Tibor Balázs EKIF főigazgató úr és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő. A közös ünnep alkalmából iskolánk volt tanárai, Tiszajenő község elöljárói, volt diákok és szülők érkeztek a tornateremben tartott szentmisére, amelyben hálát adtunk a 100 éve fennálló működésért, és Szent István király ünnepét tartottuk.

Az iskola történetét bemutató emlékkiállítás megtekinthető június 4-től 14-ig az iskola ebédlőjének előterében munkanapokon 15-17 óráig.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki együtt ünnepelt velünk. Köszönet mindenkinek, aki emléktárgyakat adott a kiállításhoz, és azoknak, akik az ünnep gördülékeny lebonyolításán munkálkodtak hetek óta.

Képek ITT elérhetők.

Egészségnap

képek ITT

Elsős diákjaink 

Ebben a tanévben az 1. osztály szinte minden tanulója megrendelte a Tappancs című folyóiratot, így részt vehettünk a magazin Referenciaosztály programjában. E programban minden 1. osztályos kapott egy-egy oktatást támogató csomagot, például számegyenest, letörölhető négyzetrácsos/vonalas lapot filctollal stb. Ezeket haszonnal forgathattuk a tanév során.
Terjékiné Béres Beáta osztályfőnök

Föld Napja

Az első osztályosok a 2023/24-es tanév tavaszi időszakában egy kreatív projektversenyen vettek részt, amit a Föld Napja alkalmából rendeztek meg a békéscsabai Zöld Őr Program keretein belül. A projektverseny célja, hogy a gyermekek környezettudatos szemléletét tevékeny formában, élménypedagógiai módszerek segítségével mélyítsük el. Országszerte összesen 126 óvodás és első osztályos természetszerető gyermek töltötte ki a feladatlapokat, alkotott, tervezett, ültetett, adományozott vagy önkénteskedett.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk tanulói a 2. helyezést érték el, ebben az országos versenyben.

Szívből gratulálunk nekik, és reméljük, a továbbiakban is kiemelkedő munkát fognak végezni.

Köszönöm szépen!

Zsófi néni

Eredményhirdetésről tájékoztatás ITT.

Madarak és fák napja

Minden évben május 10-én tartják a MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT. Idén az iskolánk egy rajzpályázattal emlékezett meg erről a jeles eseményről. A pályázat címe: A kedvenc madaram. Az elkészült alkotásokról lentebb láthatók a képek.Hálásan köszönjük a gyerekek munkáit!

Zsófi néni

Képek ITT

Három kívánság

Rendhagyó könyvtári óra "Három kívánság" címmel: 

Anyák napi kézműves foglalkozás a könyvtáran

Anyák napi kézműveskedésen vettek részt az 1. és 2. osztályos tanulóink a könyvtárban. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget Jávorszki Gyöngyi néninek! 

Fenntarthatósági Témahét

A 2023/24-es tanév Fenntarthatósági Témahetének szerdáján "Kerékpáros Napot" szerveztünk a diákjainknak. A rossz idő ellenére nagyon sokan érkeztek kerékpárral. Ezen a napon minden biciklivel érkező tanulónk egy kis egészséges meglepetésben részesült. Köszönjük szépen mindenkinek az aktív részvételt!

A 2024-es Fenntarthatósági Témahét alkalmából iskolánk tanulói "Így vagyok egészséges" c. rajzpályázaton vehettek részt. A szebbnél szebb alkotásokat ezúton köszönjük szépen!

Képek ITT

Planetáriumban járt a 6. osztály

Planetáriumban 90 perces előadást néztek meg Bolygók és csillagok címmel-

Képek ITT.

Hungarikumokkal kapcsolatos ismereteit bővítette a diákság

Képek ITT

Március 21-én a Szent István Római Katolikus Általános Iskolában a Magyar Turisztikai és Területfejlesztési Egyesület a Pedagógusok a Tehetséges Gyermekekért Egyesülettel közösen tartotta meg kiállításmegnyitóját. A kiállítás két témakört, azaz két hungarikumot ölelt fel: az egyik az Aggteleki-karszt barlangrendszere, míg a másik a bükkaljai kőkultúra és a kaptárkövek világa. Az ifjú közönség a két hungarikumról a kiállított anyagból, és a kihelyezett nyomtatott kiadványokból számtalan – alföldi emberek számára különösképen érdekes - információhoz juthatott. A megnyitón résztvevők érdekfeszítő rövid előadásokat hallhattak a két bemutatott hungarikumról, ezt követően pedig vetélkedőn mérettették meg magukat, melynek témája természetesen a hungarikumokhoz kapcsolódott. A vetélkedőt táncház követte, ahol szintén egy újabb hungarikum, a táncház módszer mint a szellemi - kulturális örökség átörökítésének magyar modellje került népszerűsítésre. A táncházat Hajnalné Terjéki Dorottya vezette. A szellemi vetélkedőn a három legjobb eredményt elért versenyző hazánk nevezetességeit bemutató könyvet kapott ajándékba. Az ünnepélyes eredményhirdetést szeretetvendégség követte. A tiszajenői kiállításmegnyitó az Agrárminisztérium támogatásával valósult meg egy utazó kiállítás harmadik állomásaként.

Szépíró verseny

Képek ITT

Iskolanyitogató a leendő elsősöknek

Képek ITT

Virágvasárnap 

"Hat nappal húsvét előtt, amikor az Úr Jeruzsálembe érkezett, gyermekek jöttek elébe: kezükben pálmaágakat hoztak, és hangosan kiáltozták: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki irgalmadnak bőségével érkezel!"

A zöld ágak megszentelése után Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve ünnepi liturgián vett részt az iskola minden tanulója és dolgozója virágvasárnapot megelőző pénteken. 

Képek ITT.

"Tied a dicsőség és imádás
felemeljük kezeinket,
így dicsérjük szent neved.
Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,
Vele senki nem ér fel,
Vele senki nem ér fel!"

Ünnepi műsor

Az 1848-49- es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk az iskola diákszínjátszó csoportjának az előadásával.
Köszönjük mindenkinek a látványos műsor megvalósításához nyújtott segítségét.
Képek ITT elérhetők.

Hamvazószerda

Hamvazószerdával, február 14-én megkezdődött a nagyböjti időszak. 

Húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap.

Imre atya a szentelt hamuból keresztet rajzolt a homlokunkra.


Képek: ITT

FARSANG

A 8. osztály és a Szülői Munkaközösség szervezésével idén is hagyományos módon tartottuk a farsangi mulatságot a nagyböjtöt megelőző utolsó hétvégén.

Az osztályok műsora után rekord számú egyéni jelmezbe öltözött diák vonult fel a zsűri előtt. Ez a délután a gyerekek felhőtlen szórakozásáért volt, ami nagyon jól sikerült.

A jó hangulatú rendezvény megvalósításához köszönjük minden segítő kéz munkáját, a támogatók felajánlásait, nem utolsó sorban a fellépő diákoknak és tanáraiknak a felkészülésre fordított idejét.

Az esemény képei ITT megtekinthetők

Gyertyaszentelő és balázsolás

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén igeliturgián vettünk részt. 

A behozott gyertyákat Imre atya megszentelte, majd a liturgia végén Szent Balázs püspök közbenjárását kérte a jelenlevőkre.

Balázsolás: kétágú gyertyával a torokbajoktól való védelmet kéri a pap a hívek álla elé tartott kétágú gyertyával.

"Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen."

Képek ITT elérhetők.

Babits Mihály: BALÁZSOLÁS

Teljes szövegű keresés

BALÁZSOLÁS
Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek - de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén -
mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
hajtottam gyetyáid közé,
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.

Vízkereszt

Január 6. Vízkereszt ünnepe. Ezen a napon emlékezünk a bölcsek hódolatára, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és a kánai menyegző titkáról.

20+C+M+B+24

Imre atya liturgia keretében vizet szentelt, majd az iskola minden helyiségét megáldotta. Elhelyezte az osztálytermek bejárata felett az évszámot és a három betűt tartalmazó feliratot, mely az áldást fejezi ki.

Christus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg ezt a hajlékot.

Iskolai karácsony

Téli szünet előtt az utoló tanítási  napon igeliturgiával készültünk  karácsonyra. Hagyományokhoz híven 4. osztályos diákjaink nagyon szép karácsonyi műsorban adták elő a Megváltó születését. A pásztorjáték előtt felléptek a Lietó Művészeti Iskola népiénekesei és néhány zongorán tanuló gyermek.

Majd a gyermekek elvonulása után Kómár István atya tartott lelkigyakorlatot az intézmény dolgozóinak.

A műsor  képei ITT tekinthetők meg.


Országos Levéltárban járt a 7. osztály

December 14-én Budapestre kirándult a 7. osztály minden tanulója.
Fő program a Magyar Nemzeti Levéltár Országos  Levéltárának meglátogatása, ahol levéltárpedagógiaifoglalkozáson vettek részt. Előtte sétáltunk a Várnegyedben és a Duna partján. A délután a Szent István Bazilika előtt az adventi vásárban korcsolyáztak, vásárolhattak, nézelődhettek.
Képek itt elérhetők.

Iskolánkban járt  a Mikulás

Képek elérhetők ITT.

Adventi gyertyagyújtás

Képek ITT elérhetők.

Szent Márton napja

Igeliturgiával emlékeztünk Tours-i Szent Márton püspökre. Majd a lámpások díjazása után a hagyományos lámpás felvonulással tettünk egy kört az iskola közelében. 

Esemény képei ITT elérhetők.

Emlékezés a holtakra

Őszi szünet előtt az utolsó tanítási napon igeliturgiával és közös gyertyagyújtással emlékeztünk elhunyt szeretteinkre.

Képek

"A halottakra való emlékezés az élethez tartozik. November 1-jén ünnepli a katolikus egyház Mindenszentek ünnepét és november 2-án halottak napját. A két ünnep összetartozik. Mindenszentek ünnepe tekintetünket az ég felé irányítja. Ha szentmisét ünneplünk, akkor azt a szentek közösségével tesszük. Ez egy reményteli ünnep. Megmutatja nekünk, hogy a mi életünk is üdvözülhet és szentté válhat, ha a szentekhez hasonlóan törékenységünkben mi is kitesszük magunkat Isten üdvözítő szeretetének. Halottak napja arra hív minket, hogy emlékezzünk elhunytjainkra, és érezzük a velük való közösséget."

(Anselm Grün: Ünnepek és szokások)

DÖK kirándulás

Október 27.

Képek ITT.

1956-os Múzeum

Iskolánk hagyományainak megfelelően 2023 októberében 8. osztályunk ellátogatott Kiskunmajsára az 1956-os Múzeumba. Az itteni kápolnában tiszteletüket tették az 1956-os hősök emléktáblái és sírjai előtt.

A nap folyamán megtekintették Kiskőrösön Petőfi Sándor szülőházát.

Megemlékezés  1956 októberéről

Hetedik osztályos diákjaink ünnepi műsorral készültek az '56-os forradalom megünneplésére.

Terményáldás

Az osztályok által behozott zöldségeket, gyümölcsöket áldotta meg okóber elején Imre agya.

Köszönetet mondtunk mindazokért, amivel a Teremtő megadományozott bennnünket. A jó termőföldért, esőért, napsütésért, melyek az elvetett magokból termést érleltek a nyár folyamán.

Képek az eseményről

SPORTNAP

Október 6-án az egészség megőrzése érdekében aktív sportolásra serkentettük felsős diákjainkat. A délután folyamán célbadobásban, kerékpáros ügyességben, sportlövészetben és zsákban ugrálva  mérhették össze erejüket és ügyességüket a gyerekek.

Képek ITT

Aradi vértanúk

A 48-49- es szabadságharc megtorlására ünnepi műsorral emlékeztek 6. osztályos tanulóink.

Az esemény képei ITT találhatók.

Veni Sancte

Elsőként az 1923-24-es tanévben ültek be diákok az iskolapadokba a ma Tiszajenőn található legöregebb iskolaépületben. 2023. szeptember 1-jén megkezdődött iskolánkban a 101. tanév. A már 11 éve egyházi iskolában Veni Sancte-n kértük a Szentlélek vezetését.

Az igeliturgiát Imre atya tartotta, melyen az iskola minden diákja, dolgozója és a szülők is részt vettek.

Igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, majd a Himnusz közös eléneklése után ünnepélyesen megnyitotta az új tanévet. Meghallgattuk az iskolába lépő elsősök műsorát és a harmadik osztályosok verseit.

A legifjabb diákokat Bea néni, az osztályfőnökük fogadta bátorító szavakkal és kedves kis ajándékokkal.

Igeliturgiánk végén Virág József polgármester úr köszönetet mondott Vágó Béla igazgató úrnak a 20 éve tartó lelkiismeretes iskolavezetéséért, további sikereket kívánva a következő öt évre.

A tanévnyitó után elkészültek az első osztályképek a 17 elsős diákról Szent István szobra előtt az iskola udvarán.

Sikeres és eredményes tanévet kívánunk minden diákunknak, sok türelmet és erőt az őket tanító pedagógusoknak. 

Tantestületi lelkinapok

A nyári szünet utolsó napjaiban tantestületünk Székesfehérváron készült fel lelkileg az új tanév kezdésére. Egyházi és történelmi emlékhelyeket látogattunk meg, útravalót Imre atya szavaiból meríthettünk. 


2022-2023-as tanév

Ballagás

Nyolcadikos diákjaink a Szent László templomban búcsúztak el tanáraiktól, diáktársaiktól június 17-én. Itt köszönték meg szüleiknek értük végzett fáradozásait, törődésüket. Igazgató úr és Imre atya köszöntötte őket, és útravaló jótanácsokkal engedték el következő iskoláikba.

Képek ITT találhatók.


Katonáink vitézsége az I. világháborúban

Pintér István történész május 22-én előadást tartott 7. és 8. osztályosainknak "Katonáink vitézsége az I. világháborúban" címmel.

Köszönjük a szervezést Virág József polgármester úrnak.

Kiskunmajsa-Kiskőrös

Mint minden éveben, idén is ellátogatott a 8. osztály az 1956-os Múzeumba Kiskunmajsára.

Eben az évben ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját és ebből az alkalomból 8. osztályosaink megtekintették a költő szülőházát Kiskőrösön május 11-én.

Gyermeknap a "Gödörben"

Vidám programot szerveztünk a gyermekeknek a szülők és az önkormányzat támogatásával május 26-án. Sok-sok játék és finomság fogadta az iskolás és óvodás gyermekeket.

Képek ITT tekinthetők meg.

Ópusztaszeren kirándultunk

Május 11-én buszos kirándulásra ment iskolánk több osztálya. Megnéztük a Feszty-körképen a honfoglalás jellegzetes körülményeit, majd övid sétát tettünk a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény épületeiben. Ebédre finom pizzát kaptak a gyerekek.

Köszönjük a lehetőséget a program támogatójának,  a szervezést Ica néninek és a kísérő pedgógusok felelősségteljes munkáját.

A kirándulás képei ITT elérhetők.

(A képek többségét  diákjaink készítették.)


"Te Szedd"

Április 28-án iskolánk is bekapcsolódott az országos hulladékgyűjtési programba.

Alsós diákjaink hulladék anyagok újra hasznosításával ismerkedtek, kreatív felhasználási módokat próbálhattak ki.

Felsős tanulóink a település különböző részein gyűjtötték a szemetet az akcióban kapott eszközök segítségével.

Petőfi Irodalmi Múzumban jártunkTavaszi szünet utáni első tanítási napon, április 12-én Budapestre utazott a 7., 6. és 5. osztály. Tartalmas interaktív előadásokon vehettek részt diákjaink. 

Húsvéti liturgia

Április 4-én liturgiával kézültünk a legnagyobb keresztény ünnepre.

Kereszt előtti hódolattal emlékeztünk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára.

Ezt követően az iskola dolgozói lelkinapon vettek részt.

Virágvasárnap

Hozsanna  Dávid fiának,

áldott, aki az Úr nevében jő,

Izraelnek királya, 

Hozsanna a magasságban.

Zöld ágakat szentelt Imre atya és igeliturgiával ünnepeltünk Kisztus bevonulását Jeruzsálembe. Pedagógusok kara felolvasta a passiót. A szertarást népi épekes diákjaink énekei tették különösen széppé. Köszönjük a felkészítést Skorkáné Homoki Henriette tanárnőnek.

Képek ITT.


Tanulmányi kirándulás Kecskeméten

Városismereti feladatok megoldása közben fedezték fel hatodikosaink Kecskemét nevezetességeit. A bolygó maketteket követve eljutottak a Planetáriumig, majd ott tartalmas előadás során ismerhették meg a világűr titkait március 28-án.

Március 15.

Az ötödik osztályosok ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1848. március 15-ei forradalomról. Köszönjük a diákok lelkes szereplését és osztályfőnöküknek a műsor összeállítását, betanítását.

Az ünnepség képei  ITT elérhetőek.


Kenyeres Lajos vértanú emlékhelyére zarándokolt a 6. osztály

Március 3-án az iskolából indulva gyalogosan tettük meg a több, mint 10 km-es utat a vértanú atya tiszavárkonyi emlékhelyéig. Ott mécseseket gyújtottunk a kopjafánál. Mindannyian élveztük a szabadban eltöltött kellemes koratavaszi időt.

Sakk-, malom- és szépíróverseny

Képek ITT elérhetők.

Hamvazószerda

"Hamvazószerdával veszi kezdetét a nagyböjti időszak, amely magába foglalja a böjt negyven napját, a nagyhetet  és azon belül a szent három napot.

Hamvazószerdán a hívek fejére hamut hintünk a lelki megtisztulás céljából és a bűnbánat jeléül, amelyet a szentmise során vagy azon kívül, igeliturgiához kötött szertartás közben áldanak meg. A hamut az előző évi barkaágakból nyerik, mégpedig a XII. századra visszatekintő gyakorlat alapján. A hamvazás ősi szertartása eredendően a megtérő bűnösök megjelölését szolgálta, akik elfogadták a kánoni elégtétel gyakorlatát."

(Adoremus 2023. február 24.p.)

Képek ITT elérhetők.

"A nagyböjt legyen elsősorban a szavak böjtje. Kóstolgassuk, csipegessünk belőle mindennap, hétvégén és nagyböjt péntekjein pedig evőkanállal is ehetünk belőle. Nem visszaszólni, amikor pedig igazam van. Megdicsérni minden jót és szépet, de a rosszat nem szóvá tenni.  Nem morogni. Nem szükséges, hogy az enyém legyen az utolsó szó. Kerülni a hangoskodást és a nyegle beszédet. Ilyen apró feladatonként ízlelgetve vár bennünket  a három szent nap, különösen a nagyszombat, amikor a csend áll őrt a fülünk és a szánk előtt, s a nagyböjt vasárnapjai is strázsaként vigyázva őrzik szívünk csendjét. A csend mint a Szentlélek szimfóniája szólal meg és készíti elő a húsvéti alleluja dallamát."

(Adoremus 2023. február 129.p.)

Farsang

Február 11.

Két év kihagyás után újból nagy közönség előtt tartottuk az  iskolai farssangot. Az osztályok táncos/énekes produkciókkal szórakoztatták  a közönséget, majd  a rekord számban jelentkezett egyéni jelmezeseket nézhettük meg. 

A vidám délután megszervezését köszönjük a nyolcadik osztálynak és szüleiknek; és a diákönkormányzatnak.

Képek ITT láthatók.

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Február 2.

"Irgalmas és jóságos Isten áldd meg ezt a gyertyát, amelyet Urunk bemutatásának ünnepén meggyújtunk. Fénye hozza világunkba és hétköznapjainkba Jézus Krisztus fényét, hogy világosságod mindennapi tevékenységünkben is körülvegyen és megáldjon bennünket. Fényed, amely felragyogott Jézus Krisztus születésekor, világítsa be sötétségünket. Hozzon fényt munkánkba, hogy általa világosabbá váljék a világ. És add, hogy megérezzük ebben a fényben szereteted melegségét, hogy mindenben, amit teszünk vagy mondunk, szeretetedet vigyük a világba. Így világítson ez a gyertya, melegítse fel szívünk és világunk hidegségét, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen."

(Anselm  Grün: Ünnepek és szokások, amelyek megszépítik életünket)

Február 3. 

Szent Balázs püspök, a torokfájás gyógyítójának ünnepe. Az iskola minden tanulójára és dolgozójára a szent közbenjárását kérve mondott áldást Imre atya a torkok előtt kereresztbetett égő gyertyákkal.

Képek ITT elérhetők.

Vízkereszt

Téli szünet után az első tanítási napon, január 9-én igeliturgián vettünk részt az iskola tornatermében. Imre atya a megszentelt vízzel "házszentelést" végzett az iskola minden épületében. Megszentelte a termeket és felragasztotta a három betűt és az évszámot tartalmazó felírtatokat az ajtókra.

20 - C + M + B - 23: Christus Mensionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e hajlékot.

Képek ITT elérhetőek.

Iskolai karácsony

Igeliturgián készültünk Jézus Krisztus megszületésére. A liurgia elején a betlehemi lánggal meggyújtottuk az adventi koszorúkon a 4. gyertyákat.

Az ünneplés részeként a negyedikes diákok színvonalas műsorát néztük meg, melyben előedták az Úr születését. A műsort betanította és a jelmezeket, díszleteket készítette Terjékiné Béres Beáta. 

Köszönjük mindannyiuk lelkes munkáját.

Képek ITT tekinthetők meg.

I. adventi gyertyagyújtás

November 25-én Imre atya megáldotta az osztályok adventi koszorúit és meggyújtotta az első gyertyákat.

Képek ITT.


Mézes reggeli az iskolában

November 24-én, csütörtökön ismét a méz volt a középpontban az iskola ebédlőjében. Elsőként az alsós diákok kóstolhattak 6 féle mézet és propoliszt, majd egy nekik szóló kisfilm mutatta be a méhek életét. 

Ezt követően felsős tanulóink ismerhették meg a méhészet eszközeit az ebédlőben és ízlelhették meg legősibb édességünket. Egy rendkívül izgalmas film segítségével tájékozódhattak a méhek életéről és a méhészek munkájáról. 

Hálásan köszönjük Deák Péter tanár úrnak, kiváló méhésznek és feleségének, Fenyvesi Mária tanárnőnek a nagylelkű felajánlást, a nagyszerű bemutatót.

Ez valóban édes délelőtt volt.

Képek ITT elérhetők.

Budapesten jártunk

Álmok Álmodói 20 és a Csodák Palotája interaktív kiállításait nézték meg  6. osztályos tanulóink november 18-án.
Kirándulásról képes élménybeszámoló ITT érhető el.

Szent Márton nap az iskolában

November 11-én idén is megszerveztük az iskola által hagyománnyá tett Szent Márton napi délutánt.

Először a lámpás "szépségversenyre" nevezők alkotásait tekinthette meg diákságunk az ebédlő előterében. Ezt követően frissen sült libazsírral megkent puhakenyeret és lilahagymát uzsonnázhattak diákjaink. Köszönjük a Kis-Vidra kft-nek a támogatást.

15 órától Nagy Imre tisztelendő úr mutatott be igeliturgiát a tornateremben, melyen minden diák  és pedagógus részt vett.

Ezt követően kaptak jutalmat a legkülönlegesebb, valamint legszebb lámpásokat készítő diákok.

Miután besötétedett, elkezdődött a hagyományos lámpás felvonulás az iskola közelében. Különleges látvány volt a sok-sok világító lámpás a sötétben. A felvonulást szülők és nagyszülők sokasága is megtekintette. Szép délután volt.

Igeliturgia és lámpás felvonulás. Képek ITT.

Zarándoklat a Szent Jobbhoz

8. osztályos tanulóink november 9-én zarándoklaton vettek részt, melynek célja a Szent Jobb előtti főhajtás volt.

Iskolánkban hagyomány, hogy 8-os tanulóink Szent István király ereklyéje előtt tiszteletüket teszik. Idén is folytattuk ezt a szép tradíciót és 18 diákunk tekinthette meg nemzeti erklyénket a Szent István bazilikában.

A nap folyamán a csoport felment a bazilika tornyába és madártávlatból megcsodálhatta Budapest főbb nevezetességeit.

A csoport délután ellátogatott a Hősök terére, továbbá sétát tett a Városligetben, megcsodálhatta a Magyar Zene Házát és Vajdahunyad várát.

A zarándoklatot idén is Vágó Béla igazgató úr vezette.

Köszönjük iskolánk alapítványának és katolikus egyházunknak, hogy tanulóinknak ingyenes volt a bazilikában a program.

Pályaorientációs nap

Köszönjük a szülőknek a szervezést.

Képek ITT.

Lövészet

Iskolánkban  megrendezésre került a légpuska lövészet házi bajnoksága. 

Összesen 44 tanuló vett részt a versenyen, ebből 18 alsós.

Eredmények:

Alsó tagozat

I. Fekecs Balázs 3. osztály 66 kör

II. Szabó Zsolt 4. osztály 30 kör

III. Földvári Vanda 3. osztály 26 kör

Felső tagozat

I. Gyermán Ádám 8. osztály 79 kör

II. Telek Izabella 7. osztály 66 kör

III. Rimóczi Nimród 5. osztály 61 kör

Képek ITT.


Horgászverseny

Vágó Béla igazgató úr megszervezte a hagyományos őszi horgászversenyt.

Díjazottak

Szabó Zsolt 

Gorgyán Gergely

Csíkos Dominik

Október 23.

A hetedik osztályosok ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalomról.

Elsőáldozás

Iskolánk hét diákja első szentáldozáshoz járult 2022. október 16-án a Szent László templomban. 

Zagyva-túra

További képek itt.

6. osztályosok kirándulása

Ragyogó őszi időben Nagykőrösre a Richter Safari Parkba látogatott a 6. osztály. 

Terményáldás

Október 7-én Nagy Imre tisztelendő úr megáldotta az osztályok által összeállított kosarakat, amelyek az ősz csodálatos terményeit tartalmazták.

Október 6.


Aradi vértanúkról emlékeztek meg ünnepi műsorukkal a 6. osztályos diákok.

Petőfi irodalom óra

Képek a rendkívüli óráról ITT.

Tantestületi kirándulás

Iskolánk dolgozói  kiránduláson voltak Majkon. Megismerkedtek a kamalduli remeteség történetével és a szerzetesek által használt műemléképületekkel.

Veni Sancte


Az iskola tornatermében ünnepi liturgiával kezdtük az új tanévet. 

21 új elsőst köszöntöttünk.

Tanévkezdő tanári lelkigyakorlat

Miskolc nevezetes templomaiban kaptunk lelkesítő szavakat az új tanév megkezdéséhez.

Bozsik foci

Tiszajenő sportegyesület várja fiúk és lányok jelentkezését a Bozsik foci csapataiba 5 évet betöltött fiúk és lányok 11 éves korig. Jó közösség, jó körülmény és sok-sok élmény várja a gyerekeket. 

Jelentkezés:

Csíkos Roland 06203824450 

Polgár Lajos 06302791544

Horgászverseny

Iskolai tavaszi horgászverseny 2022. 05.17.

Helye: Tiszakécske, Holt-Tisza
Résztvevők száma: 15 fő

Eredmények:

I. hely Badari Gergő: 8 hal 

II. hely Csajbók Zoltán: 4 hal, Szabó Zsolt: 4 hal

III. hely Gyermán Ádám: 3 hal, Godó Bence: 3 hal

Különdíj Micskó Dominik 1 hal + 1 teknős


A horgászversenyt Vágó Béla igazgató úr szervezte meg ismét. Köszönetet mondunk a horgászássi lehetőségért, a hely biztosításáért Kapás Sándor alelnök úrnak.

Tanulói zarándoklat

Az általános iskola 8. osztálya 2022. 05. 31 -én Budapestre utazott és a Szent István bazilikában megtekintette a Szent Jobbot. 

A zarándoklatot Vágó Béla igazgató úr szervezte, (kísérő tanár Kardos János) és ezen a napon a diákok kiselőadásban ismertették a Szent jobb történetét.

A nap folyamán a csoport felment a bazilika tornyába és madártávlatból megcsodálhatta Budapest főbb nevezetességeit. Ebéd után a "kis földalattival" a Hősök teréig utaztak és annak nevezetességeit ismerték meg játék keretében. A délután folyamán a Városliget két új ékességét is bejárhatták. Ezek a Magyar Zene Háza és az új Néprajzi Múzeum voltak. Hazautazás előtt Virág József polgármester úr az egész csoportot fagylaltozni hívta. Szép, tartalmas nap volt.

Iskolánk névadójának ünnepe

Jubileumi koncert és Szentmise az iskola tornatermében 2022.05.30-én a Szent Jobb átvitelének napján

"A mai napon hálát adni gyűltünk össze. Hálát adni Istenek a tiszajenői gyümölcsökért, azért, hogy itt, és így élhetünk. Megköszönni névadónk Szent István királyunk égi közbenjárását, hogy az elmúlt 10 évben erősödhetett hitben, lélekben a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda közössége.

2012-ben excellenciás dr. Beer Miklós püspök úr vette át, alapította újra intézményünket.

Azóta fantasztikus fejlődés tanúi lehetünk a lelkieken túl. Hiszen valamennyi szomszédos településről járnak hozzánk gyermekek, amelyeket iskolabusz szállít reggel és délután. (Kellemes gond, hogy lassan kinőjük létszámban ezt a buszt.)

Megújult iskolánk és óvodánk ( hőszigetelés, új nyílászárók, napelem, új fűtési rendszer).

Mindezek mellett a tantestületünk stabil, elkötelezett, személyi változást csak a nyugdíjazás hoz.

Köszönettel tartozunk az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának ( EKIF) eddigi és jelenlegi vezetőinek, munkatársainak az állandó támogatásért, segítő odafigyelésért.

Ahogyan püspök úr beiktatása óta az EKIF fejlődött, erősödött, úgy gyarapodtunk. Elmondhatjuk, hogy az utóbbi 2 évben meghaladta a belépő 1. osztályosok száma az elballagó 8. osztályosokét.

Köszönjük polgármester úr és Tiszajenő Képviselő- testületének szinte példátlan és szeretetteljes támogatását, azt, hogy továbbra is mindenben számíthatunk rájuk.

10 év számunkra nagy idő.

E helyről köszönöm pedagógus kollégáimnak, a Szülők Közösségének munkáját, támogatását, a közös építkezést.

Szeretném köszönetemet kifejezni eddigi lelki vezetőinknek: főtisztelendő Varga Sándor atyának, főtisztelendő dr. Lovassy Attila atyának és jelenlegi lelki vezetőnknek tisztelendő Nagy Imrének.

Köszönjük püspök úr és főigazgató úr figyelmes, szeretetteljes gondoskodását, amelyet nap mint nap megtapasztalhatunk.

Adjunk hálát ma is a mindenről és mindenkiről gondoskodó Istennek, mert egyedül Övé a dicsőség."

( Részlet Vágó Béla igazgató köszöntőjéből.)

A délelőtt folyamán koncertet adott Kuzma Levente orgonaművész, a Lieto Művészeti Iskola igazgatója.

Szent István királyról szóló egyházi énekeket szólaltattak meg a LIETO népi énekesei Skorkáné Homoki Henriette karnagy irányításával. Hatalmas élmény volt valamennyi jelenlévőnek. Ezt követően hálaadó Szentmisét mutatott be excellenciás Marton Zsolt püspök úr, a Váci Egyházmegye főpásztora. Homíliájában szólt a tanulókhoz és a keresztény értékrendről folytatott párbeszédet gyermekeinkkel. A szentmise végén főpásztori áldást adott valamennyi diáknak és jelenlévőnek. Püspöki emlékszalagot kötött iskolánk zászlójára.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő. Képviselő asszony köszöntő beszédében elismerését fejezte ki az intézményben folyó eredményes oktató munkáért. Kiemelte, hogy Tiszajenőn még vannak élő közösségek. Hangsúlyozta, hogy ritka az olyan példás együttműködés intézmény és önkormányzat között, amit itt tapasztal évek óta.

                          Vágó Béla igazgatóSzentmiséről beszámoló jelent meg az Új Néplapban  és az újság online oldalán a  SZOLJON.HU-n 2022. június 7-én.

A teljes cikk ITTolvasható.

Gyermeknap

Az Önkormányzat és az iskola közös szervezésében május 28-án, szombaton tartottuk a községi gyermekapot.

A nap képei ITT elérhetők.

Tantestületi zarándoklat

Szokásos tavaszi zarándoklatra utazott a tantestület május 20-án. Őrbottyánban megismerkedtünk a harangöntés fortéyaival. Veresegyházán a modern Szentlélek templomban Imre atya tanítását hallgattuk, majd a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben töltöttük a nap háralevő részét.

A program megszervezését Köszönjük Imre atyának és Vágó Béla igazgató úrnak.

Zarándoklat képei ITT elérhetők.

3. osztályosok kirándulása Szolnokon május 19-én

Tabán nevű városrészben megnézték a század elejét időző tájházat, majd a Zagyva partján tett rövid séta után a Reptárban töltötték diákjaink a nap nagy részét. Szakszerű bemutató után szabad játék és a repülőgépek kipróbálása okozott nagy örömet harmadikosainknak.

Hazaindulás előtt átsétáltunk a Tiszavirág gyaloghídon és a fölös energiák levezetésére rövid játszótéri programadott lehetőséget.

Toronytúra Tiszakécskén

Április 29-én Tiszakécskén folytattuk az ősszel megkezdett Toronytúrát. Meglátogattuk a református és a katolikus templomot is, sajnos rajtunk kívűlálló okok miatt egyikben sem tudtunk a toronyba felmenni. Mindkét templombról részletes bemutatót hallgattunk meg. Utunk során bejártuk a Gyönyörű szé Nádirigó Tanösvényt, felmentünk a Tisza partján épült kilátóba és onnan csodálhattuk meg a Tisza legszebb kanyarulatát.

Majd gyalogosan indultunk haza a Tisza jobb partján. A közel 20 km-es utat minden résztvevő gyermek hősiesen teljesítette.

Képek ITT találhatók.

Szülői támogatói bál

Két év szünet után 2022.április 23-án szervezte meg a Szülői Munkaközösség iskolánk hagyományos bálját. Régóta vártunk erre a közösségi rendezvényre. A szülők egy csoportja Csíkos Tiborné SZMK elnök vezetésével csodálatosan széppé és ünnepivé varázsolta a tornatermet. 150 főnyi vendég érezhette magát kellemesen az est folyamán. A bál a 3. osztályos diákok kedves és magával ragadó táncával kezdődött. (felkészítő: Hajnalné Terjéki Dorottya), majd a LIETO Művészeti Iskola népi énekeseinek magas színvonalú, igényes előadásával folytatódott. (felkészítő: Skorkáné Homoki Henriette karnagy). Végezetül a 7-8. osztályos diákjaink keringője következett (felkészítő: Püspöki Dávid), amelyet vastapssal hálált meg a közönség.

A zenét Széles Attila és Mádi Csaba szolgáltatta.

A vacsorát a Kisvidra 2005 Kft készítette.

Jelentős felajánlások érkeztek a tombola sorsolásra valamennyi szomszédos településről, továbbá Tószegről és Szolnokról. Öröm számunkra, hogy Dunaszerdahelyről érkezett az egyik fődíj felajánlás. A hangulat kiváló volt és hajnalig szólt a zene, táncoltak a vendégeink.

Hálásan köszönjük valamennyi támogatónknak és kétkezi segítőinknek, hogy hozzájárultak a bál sikeres lebonyolításához, ezzel segítve tanulóink táborozását, művelődését, sportolását.

                                                       Vágó Béla igazgató


A képeket köszönjük: Ádám Szabolcsnak, iskolánk volt tanulójának. 
Bálon készült fotók megtekinthetők itt.

Föld napja

Április 22-én a Tisza gátján sétálva  felkerestük Kisdebrecen, más néven Bökönye nevű régmúltban lerombolt településnek emléket állító kopjafát.

Múzeumpedagógia

A Lázár Ervin Progrm keretében iskolánk 3 osztálya múzeumpedagógi foglalkozáson vett rézt Szolnokon a Damjanich János Múzeumban.

Az 5. osztály fogllkozásáról készült felvételek ITT találhatók.

Tápióbicskei csata

Minden évben április 4-én rendezik meg a tápióbicskei csatát. Erre az alkalomra látogatott el az 5. osztály és lelkesen vettek részt a hagyományőrző játékokban. A nap folyamán hadtörténeti tárgyakkal, hagyományőrző foglalkozásokkal ismerkedhettek. A délutáni játékba aktívan bekapcsolódtak, majd a nagyon szépen megszervezett csatajelenetet tekintették meg. A kirándulás megvalósításában, az utazásban Virág József polgármester úr segített  személyesen az önkormányzati kisbusz rendelkezésre bocsátásával és vezetésével. Hálásan köszönjük segítségét az osztály nevében.  A programot szervezte és az utazásban segített Hajnalné Terjéki Dorottya osztályfőnök.

Túra a VÍZ világnapjához kapcsolódva

Március 25-én 39 bátor és kitartó diákkal mentünk gyalogos túrára a Tisza partjáig. Az iskolától ebéd után indultunk, többnyire földutakon sétálva eljutottunk a Kőrösi-ér torkolatig. A ragyogó  tavaszi napsütésben megpihentünk, az elevenebbek futkároztak a réten és a part menti erdős területen. Útközben beszélgettünk az éltető vízről.

A 11 km-es táv után kellemesen elfáradva érkeztünk vissza az iskolához. A túrát Hajnalné Terjéki Dorottya szervezte, kísérő pedagógus Kenderes László tanár úr volt.

A túra képei elérhetőek ITT.

Március 15-ei iskolai és községi ünnep

Március 11-én, pénteken  ünnepélyes keretek között átadták a sportudvart.

Beszámoló ITT

3. osztályos diákok "polgári táncokkal" készültek. Videó

Majd felső tagozatos diákjaink résztvettek a templomban megtartott ünnepségen.

A képeket Hajnal Benedek 8. osztályos tanulónk készítette. Képek megtekinthetők  ITT.

Nagykátai Hagyományőrző Tüzércsapat díszlövései

 elsőelső sikeresmásodik, harmadik

Nagyböjt

Március 2-án havaszószerdával megkezdődött a húsvétot megelőző nagyböjti időszak.

Hamvazószerda a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Ezen a napon Imre atya mibnden tanulónak és az iskola minden dolgozójának keresztet rarjzolt a homlokára az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával, és közben figyelmeztetett: 

"Emlékezzél ember, hogy porból vagy  és porrá leszel!"

A nagyböjt a visszafogottság, a testi lelki megtisztulás időszaka. Ekkor nincsennek bálok, hangos mulatságok. Szigorú böjti napok mellett egyéb dolgokról való lemondással, jócselekedetek gyakorlásával készülünk húsvétra.

A liturgia képei ITT találhatók.

Gyalogos zarándoklat Kenyeres Lajos atya emlékhelyére

Február utolsó péntekén 23 diákkal indultunk el a közel 6 km-es útra. Felkerestük Vezseny és Tiszavárkony között a Tisza gátján Kenyeres Lajos vértanú atya tiszteletére felállított kopjafát. Röviden megismertettük a gyermekekkel az atya életének és halálának történetét. Mécseseket gyújtotva emlékeztünk rá.

A zarándoklat közben kötetlen játék során élveztük a tavaszias napsütésben a természet szépségeit. 

Köszönet a kísérőknek.

Képes beszámoló az útról ITT található.

Kisfilm az élményekről ITT.

Sakk és malomverseny a könyvtárban

Február hónapban több versenyt is rendeztünk iskolánkban tanulóinknak. Először sakk és malomtáblákon mérték össze tudásukat kicsik és nagyok. Nagyon izgalmas játszmákat láthattunk a sok verenyzőtől. a Az alsósok nagyon aktívak voltak, de sajnos a felső tagozaton ebben az időpontban sok volt a beteg. 

Verseny képei ITT.

Farsang

A járványhelyzet miatt ebben a tanévben is a szokásostól eltérően, zártkörű programként tartottuk meg a farsangot. Jelmezbe öltöztek nagyon sokan és a szombat délelőttöt vidámsággal  töltötték diákjaink. Az osztályfőnökök szervezésével közösségi játékokat játszottak, táncolhattak. A felhőtlen szórakozáshoz a nyolcadikosok biztosítottak sok-sok finomságot, innivalót, kellékeket és az elmaradhatatlan tombolát. 

Köszönjük a nyolcadik osztálynak és osztályfőnöküknek a munkáját, az összes pedagógus önzetlen segítségét a sikeres megvalósításban. 

Köszönjük a Szülők anyagi és tárgyi  hozzájárulását, a gyermekeknek, hogy a nyolcadikosok büféjében vásárolt terméket fogyasztották. Köszönjük minden kedves Támogatónak, hogy a támogatói jegyek megvásárlásával a nyolcadik ossztály bevételeit növelték.

Képek a farsangról ITT.

Szépíró verseny a könyvtárban

A hagyományokhoz híven évfolyamonként kerestük a legszebben író diákjainkat is. Nehéz volt a zsűri dolga, mert nagyon szép és hibátlan munkák születtek. Gratulálunk minden versenyben részt vevő tanulónknak!

Verseny képei ITT.

Téli örömök

Alsós diákjaink a néhány napig taró hónak nagyon örültek. Virág József polgármester úr lovaszánon utaztatta őket. 

A különleges lehetőség után meleg teával és édsséggel kínálata meg a boldog gyermekeket és kísérőiket.

Köszönjük szépen önzetlen segítségét.

Képek ITT.

Gyertyaszentelő és balázsáldás

Február 4-én  Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére igeliturgián vettek részt az iskola tanulói. Az osztályok megszentelt gyertyái mellett helyet kaptak az oltáron a tanulók családjainak gyeretyái is. 

Az igeliturgia végén Szent Balázs napjához közeledve balázsáldásban részesült minden jelenlevő diák és felnőtt. A szent közbenjárását kérve mindenféle torokbaj ellen.

További képek ITT találhatók.

Házszentelés az iskolában

Január elején, vízkereszt ünnepét követően Imre atya megáldotta az osztálytermeket és az ott tanulókat, tanítókat.


Ötödik osztály mozis kirándulása

 A téli szünet közepén Szolnokra utazott az ötödik osztály. Egy gyönyörű természetfilmben néztek meg a TISZApART Moziban a hortobágyi  vadlovak életét. A nap hátralevő részében sétáltak a Tisza hídjain és a városban felállított óriáskereket kipróbálva megcsodálták felülnézetből a várost.

Képek ITT találhatók.

Karácsonyi ünnepség, adventi szentmise 

Téli szünet előtt az utolsó héten pénteken iskolai szentmisén vett részt minden osztály. A szentmisét követően meghallgattuk a 4. osztály karácsonyi műsorát és adventi szavalóversenyen legjobb helyezést elérő tanulók versmondását. Köszönjük a diákok szorgalmas felkészülését és a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes munkáját.

A szentmise képei ITT láthatók.

RORÁTE 

Hajnali miséken  vehettünk részt az adventi időszkban minden kedden. Felsős tanulóink szép számmal jelentek meg a kora reggeli szentmiséken, amelyeket agapé követett.
Képes beszámoló ITT.


Adventi gyertyagyújtások

Hétről-hétre egyre több gyertya fénye ragyogott az osztálytermek adventi koszorúin. Péntekenként Imre atya végigjárta az iskola termeit és meggyújtotta a gyertyákat. A diákok énekekkel, versekkel készültek minden alkalomra, hogy ünepivé varázsolják a várakozás idejét,  a Megváltó születésének ünnepét.

Képes beszámoló ITT.

Megérkezett a Mikulás

Mint minden decemberben, most is nagy izgalommal várták a gyerekek Mikulás látogatását. Versekkel, énekekkel köszöntötték, és örömmel fogadták Szent Miklós püspök mai követétől kapott ajándékokat. Minden gyermek és az iskola minden dolgozója édességcsomagot kapott.

Köszönjük a meglepetéseket az SZMK-nak.

Képek ITT elérhetők.


Igeliturgiában emlékeztünk elhunyt szeretteinkre

Imre atya rövid liturgiát tartott a szünet utáni első napunkon, halottak napján. 

Együtt imádkoztunk elhunyt családtagjainkért és minden diák egy-egy mécsest gyújtott szeretteiért.

Képek ITT.

Október 23-ai megemlékezés

7. osztályos diákjaink különleges műsorral készültek, az 1956-os események felidézésével emlékeztünk nemzetünk hőseire. 

Köszönjük a szép műsort és osztályfőnöküknek, Ádám Zoltán tanár úrnak a felkészítést.

A műsor képei ITT tekinthetők meg

Színházlátogatás

3. és 5. osztály

Október 19-én iskolánk két osztálya a Lázár Ervin program keretében  színházi előadáson vett részt. 

Szolnokon az Aba -Novák Agóra Kulturális Központban "Lúdas Matyi" történetének  színvonalas előadását tekintették meg. 

Pályaorientációs nap

Október 18.

Az őszi szünet előtti utolsó héten hétfőn sokféle szakmát ismerhettek meg diákjaink a szülők által szervezett rendezvényen. Tájékoztatásban részesülhettek az érdeklődők egy - egy megjelent szakma tapasztalt képviselőjétől, az iskolába érkező középiskolák képviselőivel beszélgethettek, hasznos tájékoztató prospektusokat kaptak.

Köszönjük a Szülők segítségét. 

II. TORONYTÚRA

Jászkarajenőn jártunk

Október 16-án menetrend szerinti busszal utaztunk Jászkarajenőre. A Nagyboldogasszony templom 68 méter magas toronyba az óra alatti ablakig feljutottunk és onnan kitekinthettünk a vidékre, közvetlen közelről láthattuk az óriás harangszerkezeteket. Köszönjük szépen Imre atyának, hogy engedélyezte és megszervezte a feljutást.

A II. túra képei  ITT.

TORONY-TÚRÁK leírása ITT elérhető.

Mini TORONY-túra

a legkisebb diákjainknak

Kihasználva a rendkívül kellemes októberi időjárást iskolánk 1., 2. és 3. osztályos tanulóit 2021. október 15-én rövid túrára vittük. Osztályfőnökeik és a napközis tanító nénik kísérték diákjaikat a Szent László templomig a megközelítőleg 3 km-es úton. Az elsősök megérkezésünkkor örömmel üdvözölték a templom szomszédságában álló óvodában a volt óvónénijeiket. A betervezett toronylátogatás "kulcsproblémába" ütközött, így hosszas  keresgélés után csak a harmadikosok tudtak feljutni a ritkán látogatott toronyba. A többiek ezalatt a közeli játszótéren játszottak. A túra második részében a két  magasabb évfolyam tanulói továbbmentek a település határán a Tiszába folyó Kőrösi-ér partjáig. A szép táj megcsodálása után, rövid pihenést követően indultunk vissza az iskolába. A gyors visszajutáshoz igénybe vettük az iskolabuszt.

Köszönjük Viktor bácsinak a segítségét. 

Képek elérhetők ITT.

Elsőáldozás

Iskolánk 11 tanulója járult elő alkalommal szentáldozáshoz 2021. október 10-én

4. osztálytól jelentkezhettek tanulók a szentség első felvételére. 

Kata néni és Imre atya tartottak felkészítést azoknak a tanulóknak, akiknek szülei ebben a tanévben kérték, hogy gyermekük az Oltáriszentséghez járulhasson. 

Az ünnepi szentmisét Polcz Zoltán szolnoki káplán celebrálta. A különleges alkalomra megtelt a Szent Lászlóról elnevezett templom. Az ünneplő gyermekeket elkísérték szüleik, és a rokonság mellett tanáraik, osztályfőnökeik.

Képek elérhetők ITT.

Aradi vértanúk emléknapja

Október 6.

Az iskolai megemlékezések, ünnepek hagyományát követve október 6-án a mindenkori 6. osztály szokott ünnepi műsorral készülni az aradi vértanúkra emlékezve.

Így történt ezen az őszön is, 6. osztályos diákjaink osztályfőnökük szervezésével készültek az emléknap méltó megtartására.

Szakmalabirintus

Szakmák Világa Pályaválasztási Kiállítás

Október 6-án nyolcadikos diákjaink, 7-én a hetedikes diákjaink Szolnokra utaztak osztályfőnökeik kíséretében a Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikumában megrendezett pályaválasztási kiállításra.

Az az érdeklődőket  tanműhely látogatás, kémiai labor, digitális közösségi tér, mezőgazdasági gépbemutató, targonca gép kipróbálása, kemencés sütögetés fogadta. Az érdeklődők lézerharcban is kipróbálhatták magukat.

A kiállításon Kardos János tanár úr készített képeket. 

Megtekinthetők ITT.

Őszi termésképek, kreatív alkotások

Szeptember utolsó hetében versenyt hirdettünk iskolánk tanulóinak, hogy őszi termésekből, magokból készítsenek kreatív munkákat. A felhívásra 35-en hozták be szebbnél-szebb, ötletes alkotásukat, többen közülük kettőt is. Csodálatos művek születtek rajzlapon, térben, őszi ajtókopogtatók formájában, melyeket a könyvtárban állítottunk ki. Köszönjük az aktív részvételt, és hatalmas elismerés a szülőknek, akik segítettek gyermekeiknek elképzelésük megvalósításában.

Miskóné Miklós Ilona

Jutalomátadás képei ITT elérhetők.

TORONY-TÚRA

Az elmúlt két tanév bezártsága után olyan újdonságot kezdeményeztünk tanulóink kimozdítására, ami közösségi élményeken keresztül elősegíti mind a testi-, lelki-, szellemi fejlődésüket. Havonként más-más helyszínen, változatos kiegészítő programokkal színesítve TORONY-TÚRÁRA hívjuk az érdeklődőket. A túrák során a környezetünkben (kb. 30 kilométeres körzetben) lévő katolikus és más felekezetek templomait látogatjuk meg. Olyan templomokat választunk, amelyek tornya biztonságosan látogatható. A program kitalálója és szervezőjeként számomra is különleges alkalom a templomtornyok belsejébe bepillantani. Élmény a félelmeinket legyőzve feljutni és onnan letekinteni, a környéket madártávlatból megcsodálni.

A templomokhoz érkezve az adott egyházközség egy hivatalos képviselője megismertet a templom történetével és egyéb hitéleti érdekességekkel. Maga az eljutás is igen változatos, hol gyalog, hol kerékpárral, de alkalmanként busszal, vonattal közlekedünk.

Minden túrához rendelünk egy kiegészítő ismeretterjesztő vagy szórakoztató programot is. Ezeken az alkalmakon célunk az élményszerzés, a tapasztalatokon alapuló tanulás és nem utolsó sorban a közösség formálása, erősítése.

Az események képes beszámolója ITT érhető el.


Terményáldás

Igeliturgiában adtunk hálát a földön termett javakért október 1. napján. Imre atya megáldotta az osztályok díszesen megrakott kosarait, amelyek tartalmát a szertartás után elfogyasztották a gyermekek.

Köszönjük a szülők hozzájárulásait, a liturgián az egyházi kórus énekes szolgálatát és a ministránsok segítségét az ünnepi alkalmon.

Az eseményhez kapcsolódóan iskolakönyvtárunk alkotói pályázatot hirdetett, melyre a legváltozatosabb technikákkal készült sok szép, értékes munkát adtak be diákjaink. 

Az alkotásokból rendezett kiállítás a könyvtárban megtekinthető, értékelésükre, a jutalmak kiosztására a következő héten kerül sor.

Esemény képei ITT megtekinthetők.

Iskolai sportnap

2021. szeptember 29.

Az Európai Diáksport Napjához közel, sport délutánt szerveztek testnevelő tanáraink az iskola közösségének. A változatos, játékos feladatokat tanulóink mellett a tanárok is kipróbálhatták. Ez a nap nem a versengésről szólt, hanem a mozgás öröméről, a közösségben töltött időről. Mindenki nyertese volt ennek a napnak, élményekben mindannyian bőven részesülhettünk.

Képek ITT


Horgászverseny

Iskolánk hagyományos horgászversenyét a tiszakécskei Holt-Tiszán 2021. szeptember 28-án délután rendeztük meg Vágó Béla igazgató úr szervezésével. Segítője Kardos János tanár úr volt.

A szép és rendezett környezet, a kedvező időjárás jó lehetőséget nyújtott a halfogáshoz. Sajnos a halak étvágytalanok voltak, így a rekordjainkat meg sem tudtuk közelíteni.

Holtversenyben 1. helyezést ért el Badari Gergő és Csíkos Bálint.

Köszönjük az önzetlen segítséget Kapás Sándor egyesületi alelnöknek!

Képek ITT érhetőek el.

Zagyva - parti gyalogtúra

Szeptember 25-én, szombaton a már hagyománnyá vált Zagyva - parti túrán vett részt iskolánk 32 tanulója. Vonattal utaztunk Szolnokra és vágtunk neki a kb 16 km-es útnak. A ragyogó napsütésben csodáltuk meg a káprázatos tájat és a kanyargó folyót. Kellemesen elfáradtunk, de utunk végén a Zagyva cukrászda finom fagyija, sütije, illetve a KFC csípős falatkái új erőt adtak. Köszönjük a résztvevőknek a kitartást, "Jövőre veletek ugyanitt!"

Miskóné Miklós Ilona

Képek ITT érhetők el.


Kiskunmajsán jártak a 8. osztályos diákok

Iskolánk 8. osztálya múzeumpedagógiai órákon vett részt 2021. szeptember 22-én Vágó Béla igazgató úr szervezésében.

Először Kiskunmajsára látogattak el, ahol az 1956-os múzeum kiállítását láthatták és színvonalas tárlatvezetést hallgathattak. A múzeumot Pongrácz Ödön 56-os hős alapította. Ezt követően meglátogatták a Csete György által tervezett kápolnát, melyet az 1956-os áldozatok emlékére emeltek a múzeumtól 50 méterre. Tanulóink harangozással és imádsággal tisztelegtek hős elődeink előtt.

A továbbiakban Kiskőrösön meglátogatták Petőfi Sándor szülőházát. A legismertebb magyar költő életéről múzeumpedagógus tartott ismertetőt, miközben szobáról szobára bemutatta a költő első lakhelyét. A gazdag programot Soltvadkerten fagyizás is színesítette. Az osztályát Kardos János tanár úr is elkísérte.

Tartalmas, szép nap volt. Képek az eseményről ITT találhatók.

Hasznosanyag gyűjtés

A diákönkormányzat hagyományosan minden ősszel megszervezi a még hasznosítható hulladékok gyűjtését. Ebben a tanévben papírt gyűjthettek a gyermekek és a családtagjaik. Szeptember 17-én az iskolában leadott hulladékokból minden osztály némi bevételhez juthatott. Köszönjük a DÖK-nek a szervezést, a Szülőknek segítséget. 


1. osztály lovas kirándulása

2021. szeptember 23.

Felejthetetlen, élményekben gazdag napot töltöttek a Jászkarajenői Lovascentrunban iskolánk első osztályos diákjai. 

Ági néni, Gabi néni és Dóri néni kíséretében két fogattal utazott a vidám kis csapat. Tibi bácsi és Attila segítségével minden gyermek lovagolhatott, nagyon bátrak és ügyesek voltak. Lovaglásra várakozva a többiek boldogan játszottak, futkároztak a szabadban, a csacsit simogatták és a pónit is meglovagolták, pihenésképpen színeztek, énekeltek, mondókáztak.

Köszönjük a lehetőséget, a türelmes segítséget a Lovascentrum minden dolgozójának és segítőjének, a finom ebédet az Önkormányzati Konyha dolgozóinak.

Gratulálunk, a további munkához sok sikert kívánunk, sok olyan ragyogó gyermekarcot, mint ami a mai napon a mi gyermekeink arcáról sugárzott. Képek ITT


"Állati jó" lovas nap az 5. osztálynak

A jászkarajenői Nagyboldogasszony templomot és a Lovascentrumot látogatták meg szeptember 10-én

"Állati jó" lovasnapot tartott iskolánk 5. osztálya a Jászkarajenői Lovascentrumban. Az iskolától lovas fogattal Jászkarajenőre érkezve tartalmas ismertetőt kaptak Nagy Imre atyától a Nagyboldogasszony templomról, amit azután padlótól a toronyig bejárhattak. A Lovascentrumban Imre bácsi finom ebédjét fogyasztották el, majd a szabályok ismertetése után aktívan bekapcsolódtak a lovak körüli tevékenységekbe, a lovaglás előkészületeibe. Tibi bácsi és Attila segítségével lovagolhattak, játszottak. A közösen összedobott "terülj-terülj" asztalkáról bőséges uzsonna után újból lovas fogattal élményekkel gazdagon utaztak haza.

Köszönjük a Lovascentrum minden dolgozójának a segítségét.

Képek ITT

Hajnalné Terjéki Dorottya osztályfőnök 


52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Tantestületünk részt vett szeptember 8-án a budapesti eseményeken. A Szent István téren töltöttük a délelőttöt, meglátogattuk a Szent István Bazilikát. 

Délután a Budai Várhoz utaztunk és este a Mátyás-templomban ünnepi szentmisén vettünk részt.

A szentmise felvétele ITT elérhető.


Egyházmegyei Veni Sancte Fóton

Intézményünket 6 fő képviselte a Fóton a  Szeplőtelen Fogantatás templomában szeptember 3-án  az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az Egyházmegye hitoktatóinak Veni Sancte ünnepi szentmiséjén.

Az új tanév kegyelmeiért szentmisét mutatott be Marton Zsolt püspökatya.

Együtt imádkoztunk intézményeinkért, gyermekeinkért és családjaikért, lelkipásztorainkért, munkatársainkért, személyes sorsunk megáldásáért.Veni Sancte az iskola tornatermében

Az idei tanév első napján az iskola pedagógusai és diákjai tanévnyitó ige liturgián vettek részt. Az eseményt Nagy Imre diakónus atya celebrálta az iskola tornatermében, valamint mindenkit köszöntött Vágó Béla intézményvezető. A liturgiát már megszokott módon az egyházi énekkar kísérte. Az eseményre az intézmény vezetősége szeretettel várta Tiszajenő polgármesterét Virág Józsefet, valamint az első osztályos gyermekek szüleit. A szertartás keretében sor került a tanévnyitó ünnepségre, amelyet a harmadik osztályosok mutattak be. A műsort Terjékiné Béres Beáta tanította be. Ezen felül az első osztályos diákokat JuhásznéCsibra Ágnes tanító néni köszöntötte.

(Kenderes László)

Tantestületi lelkigyakorlat

2021. augusztus 24-25.

A nyári szünet utolsó napjaiban, augusztus 24-25-én Máriapócsra, Nemzeti Kegyhelyünkre utaztunk. Kedves ismerőseink és a "HIVATÁS"- Emlékalapítvány a kispapokért szervezet segítségével megismertük a kegyhely nevezetességét, a könnyező Istenszülő-ikon történetét. Majd a délelőtt folyamán a kegyképet tartalmazó oltár előtt római katolikus szertartás szerinti szentmisén vettünk részt. Iskolánk pedagógusai tanévkezdő lelkigyakorlaton kérték Isten áldását az új tanévre. Lehetőségünk volt megnézni a Fatemplomot és a műemlék római katolikus templomot, melynek falát a XV. századból származó Köpenyes Mária freskótöredék díszíti.

Szent Erzsébet szülővárosában, Sárospatakon szálltunk meg nem messze a város Szentjének ereklyéit őrző bazilikától. Lelkigyakorlatunk második napján Imre atya, iskolánk lelkivezetője közvetített felénk megszívlelendő gondolatokat. Hazaindulás előtt voltak, akik a Rákóczi várat nézték meg, mások a Szent Erzsébet Házat járták végig. Útközben rövid sétát tettünk Hercegkúton a Világörökség részét képező különleges pincesor utcáin.

A lelkigyakorlatra elkísért bennünket az iskola állandó támogatója Virág József polgármester úr. Köszönjük odaadó segítségét. Köszönjük a lelkigyakorlat szervezését Vágó Béla igazgató úrnak, a megvalósításhoz a támogatást az iskola fenntartójának, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának.2020-2021-es tanév

Események az iskola életéből

Zempléni tábor a 7. osztálynak

2021. augusztus 8-11

Hetedik osztályos diákjainknak 4 nap/3 éjszakás tábort szerveztünk a nyári szünet utolsó hónapjában. Szállásunk Erdőbényében, a Füveskert Vendégházban volt. 

Remek időjárás segítette a bőséges programjaink megvalósítását.

Az utazásban  segítségünkre volt Virág József polgármester úr, aki az iskolabusszal minden tervezett program helyszínére biztonságosan szállított bennünket. Hálásan köszönjük munkáját és idejét, amit önkéntesen az iskolára szánt.

Nagy segítségünkre volt a tábor megvalósításában az EKIF-től pályázati úton elnyert támogatás. Köszönjük szépen.

A tábor képei megtekinthetők ITT

Bringás vándortábor

2021. június 26-július 2.

7. és 8. osztályos diákjainknak ezen a nyáron különleges táborozást hirdettünk: Somoskőújfalutól a Cserhát és Börzsöny hegyein-völgyein átívelő 200 km tekerés után Esztergomba érkező kerékpáros vándortáborba hívtuk a legbátrabbakat.

Beszámoló és életképek  a táborból ITT érhetők el.

Kiemelt programok voltak a napi tekerésen kívül

  • Salgó vára
  • Salgótarjánban Baglyaskővár Természetvédelmi Központ
  • Ipolytarnóc Ősmaradványok
  • Páris-patak szurdokvölgye
  • Hollókő
  • Bánki-tó strandolás
  • Nógrádi vár
  • Esztergom Bazilika, Kupolakilátó, strandolás

Napközis tábor  Kerekdombon

Táborvezető: Miskóné Miklós Ilona

Napközis tábor Kerekdombon

Élményekkel teli egy hetet töltöttünk el a Kerekdombi Termálfürdőben. A napsütésben bővelkedő napokon a gyerekek sokat fürödtek, úsztak, játszottak a vízben. Felfedeztük és kipróbáltuk a játszótér sokszínű világát. A "kagyló" élménymedencét és a hatalmas csúszdát mindenki nagy örömmel vette birtokba. Az ízletes meleg ebéden kívül minden nap valamilyen finomsággal is megleptük a táborozókat. Nagyon jól éreztük magunkat, sok-sok élménnyel gazdagodtunk az együtt töltött napokon. 

Életképek a táborból ITT érhetők el.

Ballagók zarándoklata a Szent Erzsébet Úton


Tanévvégi zarándoklat június 16-19.

Egyházi pályázati támogatással, Hajnalné Terjéki Dorottya osztályfőnök szervezésében és vezetésével a nyolcadikosok négynapos zarándoklattal zárták a tanévet, vagy mondhatjuk úgyis, hogy kezdték a vakációt. Zemplén vidékein, a Szent Erzsébet Út magyarországi szakaszain jártak, hol gyalog, hol vonattal vagy busszal. Erdőbényei szállásukon kényelmesen pihenhettek, szórakozhattak. Napközben megismerkedhettek Szerencs, Sátoraljaújhely, Hercegkút és Sárospatak nevezetességeivel, megcsodálhatták hazánk legszebb hegytetőn elterülő tavát, a Megyer-hegyi Tengerszemet.

A kirándulás képei ITT érhetők el.

8. osztályosok ballagása

Ebben a tanévben is rendhagyó módon történt a nyolcadikosok ballagása. A vírushelyzet miatt szülők az iskola épületeibe nem léphettek be, csak az udvarra és korlátozott létszámban. Ezért az iskolavezetés úgy döntött, hogy a templomban rendezzük meg a szülők jelenlétében tartott ballagást. Ezt megelőző napon, június 11-én igeliturgiában adtunk hálát a tanévért. A Te Deum után a ballagó diákok ünnepi műsor keretében köszöntek el az iskola dolgozóitól, iskolatársaktól. Majd hangos énekszó mellett járták végig az iskola termeit.

Június 12-én, szombaton a Szent László templomban zajlott a hivatalos ballagás, ahova minden gyermeket két családtag kísérhetett el. Itt köszönték meg szüleiknek, volt osztályfőnökeiknek a gondoskodást. Vágó Béla igazgató úr az ünnepség végén átadta a kiváló tanulmányi eredményt elérőknek, a közösségben aktívan tevékenykedőknek a könyvjutalmakat és Skorkáné Homoki Henriette tanárnő a LIETO Művészeti Iskola újonnan alapított díjait a népi énekes és kézműves tanszakok végzős diákjainak.

Az új utakra lépő diákoknak sok sikert kívánunk, továbbá, hogy mielőbb megtalálják hivatásukat.

"Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat." 

(Ludwig van Beethoven)

További képek megtekinthetők itt.

A Te Deum-on és az iskolai ballagáson készült képeket Ádám Szabolcs, iskolánk volt diákja készítette. 

Köszönjük szépen a segítségét.

BALLAGÁS

2021. június 12.

Képek a ballagásról itt tekinthetők meg.

Elballagtak nyolcadikos diákjaink.

Az iskola tanulóitól és dolgozóitól a Te Deum után, június 11-én ünnepélyes keretek között búcsúztak el azok a tanulók, akik 2013 szeptemberében kezdték általános iskolai tanulmányaikat.

Az újonnan átadott Szent István szobornál koszorút helyeztek el, majd csengőszóra sorakoztak az iskola udvarán és énekszó mellett végigjárták az iskola szépen feldíszített termeit.

Június 12-én a  legfontosabb emberek, a szülők jelenlétében is  megtörtént  a hagyományostól eltérő helyszínen a  ballagás, a Szent László templomban.

Sok  sikert kívánunk minden ballagó Diákunknak!

"tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség." 

(Szent István: Intelmek)

Szent István szoboravatás, szoborszentelésAz iskola közössége 2021. május 28-án

tartotta a Szent István szoboravató ünnepséget.

Az ünnepség nyitóbeszédét dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mondta.

Szentmisét mutatott be dr. Varga Lajos segédpüspök.

Köszöntőt mondott Virág József polgármester.

Ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket Selmeczi Zoltán Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója.

A szobrot leleplezés és felszentelést követően megkoszorúzták.

A szobor készítője: Viski András szobrászművész.

Az esemény fotói megtekinthetők ide kattintva.

Tavaszi életképek

Iskolai és iskolán kívüli események


Alsósaink április 19-től visszatértek a tantermi oktatásra. Igyekeztünk minél több időt játékos foglalkozásokkal a szabadban tölteni.

Felső tagozatos diákjaink május 10-től léphették át újból az iskola küszöbét.

A nyolcadikosos diákok már másnap, a szinte nyári időjárásban a tanítás után 11 km-es gyalogtúrán vettek részt a Tisza vezsenyi kanyarulatában.

(A képre vagy ide kattintva további képek láthatók.)


Iskolai farsang

2021. február 13.

A szokásostól eltérően rendkívüli módon zajlott a farsang iskolánkban.

Osztálykeretben szórakoztak a diákok osztályfőnökeik vezetésével. Volt jelmez bemutató, játék, tánc, vetélkedő.

A szórakozás mellé sok-sok finomságot fogyaszthattak és különleges formában még tombolasorsoláson is próbára tehették szerencséjüket.

A szervezés mint minden évben, most is a nyolcadikosok feladata volt.

A rendkívüli helyzet miatt a szülők nem vehettek részt, de önzetlen segítséggel támogatták a ballagásra készülő osztályt.

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK MINDENKI SEGÍTSÉGÉT!

A képre vagy ide kattintva további képek láthatók.

Házszentelés az iskolában

Békesség e háznak! És minden lakójának!

"Christus Mansionem Benedicat!"

"Krisztus áldja meg e hajlékot!"

"Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben."Kol 3, 12-15

További képek a képre vagy a ide kattintva érhetők el.

A szeretet gyertyáinak fénye

4. adventi gyertyagyújtás

A négy gyertya meséje

Az adventi koszorún négy gyertya égett. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit beszélgetnek. Azt mondta az első:

"Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni..."

És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második:

"Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem..."

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

"Én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám..." - ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:

"De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!" - és elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:

"Ne félj! Amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény!"

A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit.

Forrás: Veress Hajnalka Andrea

Az öröm gyertyáinak fénye

Harmadik gyertyagyújtás

Adventi hírnök, friss fenyőág,

Lobog már három gyertyaláng!

Múlnak az évek, életünk száll,

De utunk végén Jézus vár!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

Mikulás az iskolában

December 4-én, pénteken iskolánk minden osztályát meglátogatta a Mikulás. A gyermekek örömmel fogadták, énekekkel és versekkel köszöntötték. Boldogan vették át az ajándékba kapott édességeket.

Köszönjük az ünnep megvalósításához nyújtott segítséget a szülőknek és Nagy Imre diakónus atyának.

Az adventi koszorún az első mellett tündököl a második gyertya fénye is. A hit mellett a remény is fellobban bennünk, miközben egyre közelebb érünk Krisztus születésének ünnepéhez.

"Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr"

Az ünnepi hangulat további képei a fejezetcímre vagy a képre kattintva érhetők el.

Adventi versmondó verseny

További képek a szavalókról a képre vagy a címre kattintva láthatók.

Az Úr eljövetelét várjuk az adventi időszakban

Adventi hírnök, friss fenyőág.

Lobog az első gyertyaláng!

Karácsonyt várva lázban a föld,

Isteni gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Szépíró verseny

Keressük iskolánk legszebben író diákjait!

Eredmények


2. osztály: Nagy Zoltán, Szabó Zsolt, Samu Botond

3.osztály: Fehér Emma, Járvás Ketrin, Rimoczi Nimród

4. osztály: Nagy Lara, Imrei Vivien, Polgár Izabella

Felső tagozat: Berényi Benjámin, Varga Gréta, Komáromi KlaudiaMatematikaverseny

Iskolai forduló

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyének idei első fordulóján  vettek részt felsős diákjaink.

Szeptember végén minden osztály meglátogatta a nyáron átadott kisvasúti emlékhelyet.

VENI SANCTE


2020. szeptember 1-jén Veni Sancte (Szentlélek hívó) szentmisével kezdtük a tanévet. A szentmisét Gáspár István atya celebrálta. Az iskola egyházi kórusának éneke tette ünnepélyessé a szokásostól eltérő tanévnyitót. A résztvevő felsős diákokat és a megjelent vendégeket Nagy Imre diakónus atya és Vágó Béla igazgató úr köszöntötte.

Képes beszámoló itt.


Tantestületi lelkigyakorlat augusztus 27-28-án

Az iskola pedagógusai kétnapos lelkigyakorlaton vettek részt Nagy Imre diakónus atya vezetésével nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton augusztus utolsó napjaiban. Az útra Virág József polgármester úr is elkísérte a tanárokat. Köszönjük támogatását és a velünk töltött idejét.

Képes beszámoló itt.