2022-2023 nevelési év eseményei

Jelentkezési lap letölthető PDF és Word formátumban.

JELENTKEZÉSI LAP letölthető PDF és WORD formátumban.

TISZTELT SZÜLŐK! 

TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA 

2022. JÚLIUS 04-TŐL JÚLIUS 15-IG TART

ERRE AZ IDŐTARTAMRA ÜGYELETET BIZTOSÍTUNK, A TISZAVÁRKONYI ÓVODÁBAN! AZ IGÉNYLÉSEKET ÍRÁSBAN KÉREM BEADNI 2022. ÁPRILIS 22-IG!! 

PUSZTAINÉ LÁZÁR ÁGNES TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ


A mai napon a tiszajenői katolikus templomban megtartottuk a Jó Pásztor Római Katolikus Óvoda Veni Sante /évnyitó / miséjét! Nagy Imre diakónus atya év indító gondolataival hívtuk a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket a 2021-2022-es nevelési évben! Áldást kaptunk óvodás gyermekeinkre és családjaikra, az óvoda dolgozóira, a lelki percek alatt meggyújtandó gyertyáinkra. Köszönjük Vágó Béla igazgató úrnak, hogy velünk együtt részt vett az óvodás misén. Pusztainé Lázár Ágnes Tagintézmény vezető

Új játékok az óvoda udvarán

A tiszajenői önkormányzat Magyar Falu program keretében játszótéri játékokra pályázott. Ennek keretében lettek telepítve, engedélyeztetésük után a gyermekek birtokba vehetik. 

ÓVODAI BEÍRATÁS


A beíratáshoz szükséges tájékoztató és jelentkezési lapok megtalálhatók a HIRDETMÉNYRE vagy IDE kattintva.


2020-21-es nevelési év ünnepei

Télűzés


Advent az óvodában

Karácsonyi ünnepkör képei és videó a képre kattintva tekinthető meg.

JÓ PÁSZTOR TAGÓVODA

A TISZAJENŐI SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA " JÓ PÁSZTOR " TAGÓVODÁJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL A CSALÁDOK FELÉ

AZ ÓVODA LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 • A szülők bekísérhetik gyermeküket az óvoda épületébe - lehetőség szerint egy szülő kísérje! - , a szülőktől kérjük az arc eltakarását, valamint az előterekben kihelyezett kézfertőtlenítő használatát! A gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt az óvodapedagógusnak átadják. Átöltözés után a gyermekek mossanak kezet! A Pillangó csoportos gyermekek a főbejáraton, a Süni csoportosok a templom hátsó bejáratánál található oldalsó bejáraton kísérjék be a gyermekeket az öltözőkbe!
 • A gyermekek óvodából történő hazamenetele is ugyan ebben a rendben történjen!
 • ügyet intézni is lehetőleg csak egy szülő menjen be az intézmény területére
 • az intézmény területére belépő szülők ügyeljen arra, hogy a zárt terekben is tudják tartani a 1,5 méter távolságot, azaz ne egymás nyomában lépjenek az épületbe, inkább várjanak 10-15 másodpercet az előzőleg belépő szülő után; a 1,5 méteres távolság tartására lehetőség szerint történjen meg a szülők között.
 • A szülő az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljön kontaktusba, akikkel feltétlenül szükséges: a gyermek óvodapedagógusa, óvodavezető, óvodatitkár, stb.
 • Kérünk minden szülőt, hogy a nevelési év során kerüljék az óvoda épületében és előtti csoportosulást (reggeli beérkezést, és délutáni elvitelt követőt is) Más szülőkkel az intézmény területén kívül beszélgessenek, és igyekezzenek a dolguk végeztével mihamarabb elhagyni az intézmény területét
 • Ezen kívül a mosdóhasználatnál, öltözködésnél is kisebb csoportokba való osztással valósítjuk meg a távolságtartás.
 • A járványügyi előírásokat szigorúan betartva a szülői értekezletek meg lesznek tartva, természetesen a szülő belátása szerint dönt, hogy részt vesz-e. Minden szülőiről fog készüli összefoglaló, melyet emailen megküldünk.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • A gyermekeknek elég a beérkezést követően a megfelelően végzett szappanos kézmosás a csoportmosdójukban.
 • Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk!
 • Az ágyneműket, poharakat, váltócipőt hetente adjuk haza mosásra, fertőtlenítésre! A fogmosást bizonytalan időre felfüggesztjük!
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • Ezeknek a higiéniás szokásoknak a megerősítését várjuk a szülőktől is, hogy gyermekeiknél ezek megfelelő módon rögzülhessenek!
 • A szellőztetés eddig is folyamatos volt az intézményben, azonban ebben a nevelési évben a napirendi váltásoknál, étkezéseket követően teljes levegőcserét fogunk végezni.
 • A csoportélet tevékenységeiből az időjárás függvényében igyekszünk a felújított, az összes óvodai tevékenységek megtartására is alkalmas udvarunkon minél többet megvalósítani (külső világ tevékeny megismerése, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének, zene, gyermektánc, verselés, mesélés, mozgás, munkajellegű tevékenységek, stb...)

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Ebben a nevelési évben az étkezések alkalmával az önkiszolgáló rendszert elhagyjuk. Kérjük a szülőket, hogy ezeket a szokásokat otthon, a mindennapi étkezések során gyakoroltassák gyermekeikkel, mint munka jellegű tevékenységet.

GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

 • A nevelési év megkezdésekor, valamint a szülő kérésére történő 14 napot meghaladó igazolt távollétről való visszaérkezéskor továbbra is szükséges a Szülői Nyilatkozat kitöltése. (1. számú melléklet)
 • Annak az óvodaköteles korú gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

TEENDŐK BETEG GYERMEK ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvodaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járunk el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A kisebb gyermekek esetén gyakori a felső légúti megbetegedések kialakulása, melynek tünetei sokszor nagyon hasonlóak az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteihez is. Amennyiben a gyermekeknél felső légúti tünetek jelentkeznek, a szülőknek fel kell venni a kapcsolatot a gyermek háziorvosával, aki ismerve a gyermek alapbetegségeit, körülményeit stb., dönt a további teendőkről.

Az esetek egy részében várhatóan az orvos ki tudja zárni az új koronavírus fertőzés gyanúját, máskor viszont szükség lesz a PCR vizsgálat elvégzésére. Magyarországon minden embernek tisztában kell lennie azzal, hogy az új koronavírus okozta világjárvány nem fejeződött be, a veszély fennáll, és az őszi időjárás beköszöntével a vírusterjedés felerősödhet. Bár hazánk tavasszal a széleskörű korlátozó intézkedések bevezetésével el tudta kerülni a nagy járvány kialakulását, a nemzetközi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy ez a vírus sok megbetegedést okoz és viszonylag magas halálozással jár. Emiatt mindenkinek kötelező az előírások betartása függetlenül attól, hogy azzal mennyire ért egyet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az előírások kijátszásával a szülők betegen is elengedik az óvodába gyermekeiket, várhatóan a tanévkezdés után rövid időn belül járványok fognak kialakulni a közösségekben. A megfertőzött gyermekek családjukba hazaviszik a vírust, ami az idős és/vagy krónikus betegségben szenvedő szülőknél, rokonoknál súlyos, életveszélyes megbetegedést okozhat. A fertőzés továbbterjedésének megelőzése érdekében szükségessé válhat egyes intézményekben vagy csoportokban korlátozó intézkedések ismételt bevezetése.

A gyermek az óvodába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

Tiszajenő, 2020.augusztus 31. Pusztainé Lázár Ágnes

tagintézmény vezető

· számú melléklet:

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Alulírott,...............................................................................................(név),

mint.................................................................................... (gyermek neve)

a tiszajenői , Jó Pásztor Római Katolikus Óvoda ............................ csoportos gyermekének törvényes képviselője aláírásommal igazolom, hogy az EMMI által kiadott "Intézkedési terv a 2020/2021. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről" dokumentumot, és az az alapján készített, gyermekem óvodájára vonatkozó INTÉZKEDÉSI TERVET A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem, gyermekemre és a szülőre vonatkozó szabályozást betartom.

A nyilatkozat kiállításának dátuma: ....................................................

Törvényes képviselő aláírása: ......................................................

Jeles napok az óvodában 2019-ben

 • Karácsonyi pásztorjátékot adtak elő a gyerekek az óvodában és a templomban.
 • Adventi készülődés a szülőkkel.
 • Adventi gyertyagyújtás.
 • "Szent Miklós Püspök" járt az óvodában.
 • Márton napi libás kóstoló a szülőkkel.
 • A zene világnapja alkalmából Tengeri Attila zenés műsora szórakoztatta a gyerekeket.

Csoportok:

 • Pillangó kiscsoport
 • Süni vegyes csoport

Óvoda dolgozói

Mikulás 2018

2018. december 6-án délelőtt ellátogatott hozzánk személyesen a Mikulás bácsi. Lovas fogattal érkezett, a gyerekek nagy örömére beállt az óvoda udvarára. Azután a csomagokat kiosztotta mindkét csoportban. A gyerekek verssel és énekkel köszöntötték.

Karácsonyi ajándékok

2018.december 17-én hétfőn a Humanitas Alapítvány karácsonyi ajándékát vehették át az óvodás gyermekek! Nagyon sok udvari játékot (motorokat, bicikliket, dömpereket) kaptak. A csoportszobák felszerelései babakocsikkal, babákkal, plüss állatokkal, mesekönyvekkel bővültek. Az alapítvány munkatársai megtekinthették az óvodás gyermekek karácsonyi műsorát is.

Téli örömök

2019. január első hetében az időjárás kegyes volt hozzánk! Végre esett a hó. Nagyon fontos, hogy télen is sokat mozogjanak, levegőzzenek a gyerekek. Mónika óvó néni úgy döntött, hogy megmozgatja a Süni csoportosokat az udvaron. A gyerekek nagyon élvezték az udvari játékot, elkészítették a hóembert is, majd hógolyóból távolba dobó versenyt rendeztek. Kipirultan, felfrissülten fogyasztották el utána az ebédet.

Szánkózás

2019. január 11. péntek délelőtt meghívást kaptunk Virág Józsi bácsi udvarára, lovas szánkózásra. A szülőket előző este értesítettük, hogy megfelelően öltöztessék fel a gyermekeiket! Volt olyan kisgyermek, aki a hír hallatán alig tudott elaludni a várakozás izgalmától. Az iskolabusszal jutottak el a helyszínre, ahol a kis póni fogattal jó néhány kört tettek a tágas udvaron.