2023-Komplex tanulmányi  verseny

Kedves Felsős Diákok!

Kétfordulós "online" házi tanulmányi versenyre hívunk és várunk benneteket. A verseny jutalma, a megszerzett ismereteken kívül, a legjobbaknak egy Békéscsaba és Gyula környékén eltölthető kétnapos kirándulás június 3-4-ig, melynek értéke személyenként több, mint 40 000 Ft. A kirándulás részleteit a mellékelt plakáton láthatjátok.

A verseny menete és értékelése

A feladatok megoldása online formában történik az iskola informatika termében. Csak a kiírt napokon és időben és helyen lesz lehetőség a kérdéssor megválaszolására.

Felkészülés

Minden szükséges információ elérhető az iskola weboldalán, illetve tanítási napokon személyesen érdeklődhettek a szervező tanároknál. Egyénileg az évfolyamonként meghirdetett tananyagokból készülhet mindenki. (Wass Albert rövid életrajza és a Tizenhárom almafa című regény részletének elolvasása, magyar nyelv és irodalom, történelem, egyházi ismeretek, honismeret, helyismeret, iskolatörténet, matematika és természettudományos ismeretek, napi gyakorlattal kapcsolatos pénzügyi ismeretek)

Beugró feladat (Ezen a lapon a szöveg alatt) 

A megadott mellékletek segítségével egy 5 kérdéses teszt megválaszolása április 16. éjfélig. Elérhető az iskola weboldalán: 2023-Komplex tanulmányi verseny oldalon.

BEUGRÓ FELADAT: IDE KATTINTVA találod a feladatlapot.

Ennek kitöltése nem számit bele a feladatok értékelésébe. 

A verseny időpontja 2023. április 17-én (hétfőn) és május 2-án (kedden)

Csak a kijelölt napon és időben megírt teszteket vesszük figyelembe. Betegség vagy egyéb okból történt hiányzás esetén nincs pótlási lehetőség. A feladatlapon kell kiválasztani a lehetséges válaszok közül kérdésenként a helyes választ/válaszokat.

A verseny értékelése

A helyesen megoldott feladatok 1-1 pontot érnek.

A verseny eredményét a két feladatsorra kapott pontok összessége adja. Pontegyenlőség esetén a rövidebb időt felhasználó kerül előbbre. Ha véletlenül még így is lennének azonos helyezések, háromtagú bizottság (igazgató, helyettes, atya) előtti sorsolással döntünk a köztük levő helyek sorrendjéről.

A kiránduláson évfolyamonként az a 3 legjobb eredményt elérő diák vehet részt, akinek teljesítménye mindkét részben eléri minimum az 50%-ot. Ha valamely osztályból nincs meg ez a 3 fő, illetve, ha az elért teljesítménye ellenére valaki visszamondja a kirándulást, akkor az összes (5-8. osztályos) versenyző teljesítmény szerinti rangsorából a soron következő bármelyik osztálybeli gyermekkel pótoljuk a helyét.

Az osztályok létszámához viszonyítva a legtöbb versenyzőt indító osztály versenyzői külön jutalmat kapnak.

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánnak a Szervezők!

A kirándulás napjáig az iskolai házirend megsértése az utazásból való kizárást vonja maga után.

Beugró TESZT kitöltéséhez és a felkészüléshez segédanyagok 

WASS ALBERT életrajza  (Névre kattints!)

Tizenhárom almafa (részlet): 

5. osztály

Itt kezdheted az I. TESZT kitöltését.

8. osztály

Itt kezdheted az I. TESZT kitöltését.

7. osztály

Itt kezdheted az I .TESZT kitöltését.

6. osztály

Itt kezdheted az I. TESZT kitöltését.