23-24-es tanévre beíratás


Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

A 22/2022.(VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 8. §-a alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

Iskolánk hivatalból felveszi a Tiszajenő közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező iskolaköteles gyermekeket, illetve szeretettel várja a környező településekről, azoknak a családoknak a jelentkezését, akik elfogadják a katolikus egyház értékrendjét, és gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 95. §-a szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak.

Az iskolai beiratkozáskor a felvétel kérelmezése során be kell mutatni:  a gyermek

  • személyazonosságát igazoló hatósági igazolványait (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya),
  • TAJ kártyáját,
  • szakértői (BTMN, SNI) véleményét /amennyiben van/,
  • keresztlevelét /amennyiben van/.

A szülő/törvényes képviselő

  • személyazonosságát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímét (lakcímkártya) igazoló hatósági igazolványokat,

A gyermekek felvételéről az iskola 2023. április 30-ig írásban tájékoztatja a szülőt, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

A jelentkezés, beiratkozás nem jelent automatikus felvételt az iskolába!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához. Az igazgató a fellebbezési határidő lejártát követő első munkanapon a beérkezett kérelmeket összesítve megküldi a fenntartónak. A fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek felvételére, az iskolai jogviszony létesítésére.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).

Tiszajenő, 2023. március 16.

Vágó Béla

igazgató