Étkeztetés

Tisztelt Szülő!

Kérem a Tisztelt Szülőt, hogy gondoskodjon a kiküldött számla szerint gyermeke térítési díjának minden hónap 15-ig történő elutalásáról.

Név: Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Bankszámlaszám: 10700309-67455627-51100005

Közlemény: [Gyermek neve] ............ havi tér díj  Pl.: "Példa Péter február havi térítési díj"

Összeg:  [a számlán szereplő összeg] Ft

Kérem a Tisztelt Szülőt, hogy akinek több gyermeke van a térítési díjat legyenek szívesek külön-külön gyermekenként elutalni, hiszen az átutalásos számlák is külön-külön gyermekenként lettek kiállítva.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti határidőt legyenek szívesek fokozott figyelemmel betartani.

Megértésüket köszönöm!

Tisztelettel : Kuruczné Németh Nóra

iskolatitkár 06 30 665 3408